CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20182018
Hide details for 1/20181/2018
77/QĐ-UBND10/01/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
2/2018/QĐ-UBND10/01/2018Attachment IconQuyết định ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc, vị trí việc làm của tỉnh Quảng Bình
1/2018/QĐ-UBND05/01/2018Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND
ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Hide details for 20172017
Hide details for 12/201712/2017
4830/QĐ-UBND29/12/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh QB
4703/QĐ-UBND26/12/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
4702/QĐ-UBND26/12/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
4667/QĐ-UBND25/12/2017Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình
4666/QĐ-UBND25/12/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa, phương tiện vận tải chở người ra vào các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình
4608/QĐ-UBND20/12/2017Attachment IconQuyết định công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Quảng Bình
4585/QĐ-UBND19/12/2017Attachment IconQuyết định Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình Phần xây dựng và Phần lắp đặt
49/2017/QĐ-UBND11/12/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4467/QĐ-UBND08/12/2017Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Bình
33/2017/NQ-HĐND08/12/2017Attachment IconNghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
32/2017/NQ-HĐND08/12/2017Attachment IconNghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 và Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015
của Hội đồng nhân dân tỉnh
31/2017/NQ-HĐND08/12/2017Attachment IconNghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020
30/2017/NQ-HĐND08/12/2017Attachment IconNghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
29/2017/NQ-HĐND08/12/2017Attachment IconNghị quyết phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tại tỉnh Quảng Bình
28/2017/NQ-HĐND08/12/2017Attachment IconNghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về mức thu phí tham quan và tỷ lệ để lại đơn vị thu phí đối với một số tuyến du lịch quy định tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh
27/2017/NQ-HĐND08/12/2017Attachment IconNghị quyết bổ sung tỷ lệ phân chia các khoản thu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh
4449/QĐ-UBND07/12/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
4448/QĐ-UBND07/12/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý Giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
4386/QĐ-UBND04/12/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đầu tư công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
Hide details for 11/201711/2017
48/2017/QĐ-UBND30/11/2017Attachment IconQuyết định quy định giá các sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
47/2017/QĐ-UBND17/11/2017Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh
Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND
ngày 29/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
46/2017/QĐ-UBND13/11/2017Attachment IconQuyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)