CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20162016
Hide details for 4/20164/2016
6/2016/QĐ-UBND 29/04/2016Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5/2016/QĐ-UBND26/04/2016Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
4/2016/QĐ-UBND15/04/2016Attachment IconQuyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1120/QĐ-UBND14/04/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
945/QĐ-UBND01/04/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
938/QĐ-UBND01/04/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
937/QĐ-UBND01/04/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
936/QĐ-UBND 01/04/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
Hide details for 3/20163/2016
904/QĐ-UBND30/03/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Công ty TNNH 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu áp dụng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
903/QĐ-UBND30/03/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
902/QĐ-UBND30/03/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
901/QĐ-UBND30/03/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
3/2016/QĐ-UBND30/03/2016Attachment IconQuyết định về việc sửa đổi Điều 4 của Quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND
ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình
2/2016/QĐ-UBND21/03/2016Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
1/2016/QĐ-UBND08/03/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
561/QĐ-UBND04/03/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Môi trường áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
560/QĐ-UBND04/03/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
557/QĐ-UBND04/03/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
556/QĐ-UBND04/03/2016Attachment IconQuyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Hide details for 20152015
Hide details for 12/201512/2015
47/2015/QĐ-UBND30/12/2015Attachment IconQuyết định Về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
46/2015/QĐ-UBND30/12/2015Attachment IconQuyết định về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình
giai đoạn 2016 - 2020
44/2015/QĐ-UBND22/12/2015Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025
43/2015/QĐ-UBND18/12/2015Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3636/2015/QĐ-UBND17/12/2015Attachment IconQuyết định về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 2016 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp
121/2015/NQ-HĐND11/12/2015Attachment IconNghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)