CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20172017
Hide details for 3/20173/2017
585/QĐ-UBND28/03/2017Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu
hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa, phương tiện vận tải chở người ra vào các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình
827/QĐ-UBND15/03/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tin học và Thống kê tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình
826/QĐ-UBND15/03/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
715/QĐ-UBND08/03/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở, xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, Thư viện và Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình
649/QĐ-UBND06/03/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
4/CT-UBND02/03/2017Attachment IconCHỈ THỊ Về việc tăng cường vai trò của các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
Hide details for 2/20172/2017
456/QĐ-UBND16/02/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
455/QĐ-UBND16/02/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
433/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconQuyết định về việc ban hành quy định chỉ tiêu đối với các nội dung, tiêu chí Trung ương giao cho tỉnh thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020
2/CT-UBND15/02/2017Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
5/2017/QĐ-UBND13/02/2017Attachment IconQuyết định thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Bình
Hide details for 1/20171/2017
3/2017/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức,
viên chức Nhà nước tỉnh Quảng Bình khi từ trần
194/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý Thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
193/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý Thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
192/QĐ-UBND20/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
113/QĐ-UBND13/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt có chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần được rà soát trong năm 2016
93/QĐ-UBND12/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Tổ chức hành nghề công chứng
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
84/QĐ-UBND11/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) áp dụng tại UBND cấp xã
83/QĐ-UBND11/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm)
áp dụng tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
82/QĐ-UBND11/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) áp dụng tại UBND cấp huyện và Hạt Kiểm lâm
81/QĐ-UBND11/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) áp dụng tại UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm
49/QĐ-UBND10/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Cấp giấy phép
xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
48/QĐ-UBND10/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở và Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
47/QĐ-UBND10/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Cấp giấy phép
xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình
46/QĐ-UBND10/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực
Nhà ở áp dụng tại UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình
45/QĐ-UBND10/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)