CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20172017
Hide details for 9/20179/2017
37/2017/QĐ-UBND20/09/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế Phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và xử lý các vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
36/2017/QĐ-UBND18/09/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
17/CT-UBND18/09/2017Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3164/QĐ-UBND07/09/2017Attachment IconQuyết định công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình
Phần khảo sát xây dựng
16/CT-UBND07/09/2017Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thông tin, báo chí
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
15/CT-UBND07/09/2017Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác,
kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3122/QĐ-UBND05/09/2017Attachment IconQuyết định ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết và văn bản ban hành
các biện pháp, chính sách thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV
thông qua tại kỳ họp thứ 3
3109/QĐ-UBND05/09/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Quảng Bình
35/2017/QĐ-UBND01/09/2017Attachment IconQuyết định quy định về quy mô công trình, chiều cao tối đa và thời gian được phép tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
34/2017/QĐ-UBND01/09/2017Attachment IconQuyết định bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Hide details for 8/20178/2017
33/2017/QĐ-UBND30/08/2017Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
14/CT-UBND30/08/2017Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018
2969/QĐ-UBND24/08/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
32/2017/QĐ-UBND21/08/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
31/2017/QĐ-UBND18/08/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn
ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương
thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Bình
13/CT-UBND15/08/2017Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017
của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
30/2017/QĐ-UBND11/08/2017Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định một số nội dung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiệndự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2855/QĐ-UBND09/08/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
2854/QĐ-UBND09/08/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Báo chí; Xuất bản, in và phát hành; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
2853/QĐ-UBND09/08/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
2851/QĐ-UBND09/08/2017Attachment IconQuyết định quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động
của Ban Đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
29/2017/QĐ-UBND04/08/2017Attachment IconQuyết định về việc Sửa đổi Điều 2, Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
28/2017/QĐ-UBND03/08/2017Attachment IconQuyết định Về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025
27/2017/QĐ-UBND03/08/2017Attachment IconQuyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND
ngày 16/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Hide details for 7/20177/2017
26/2017/QĐ-UBND28/07/2017Attachment IconQuyết định về việc Điều chỉnh hiệu lực thi hành tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2642/QĐ-UBND26/07/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)