CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20162016
Hide details for 7/20167/2016
19/2016/QĐ-UBND04/07/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
18/2016/QĐ-UBND04/07/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
17/2016/QĐ-UBND01/07/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình
Hide details for 6/20166/2016
16/2016/QĐ-UBND30/06/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình
15/2016/QĐ-UBND30/06/2016Attachment IconQuyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
14/2016/QĐ-UBND28/06/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
15/CT-UBND17/06/2016Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm
quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
14/CT-UBND17/06/2016Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác thú y thủy sản
13/2016/QĐ-UBND08/06/2016Attachment IconQuyết định bann hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1669/QĐ-UBND03/06/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1663/QĐ-UBND03/06/2016Attachment IconQuyết định về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020
1644/QĐ-UBND01/06/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dân tộc áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1631/QĐ-UBND01/06/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
1630/QĐ-UBND01/06/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dân tộc áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1629/QĐ-UBND01/06/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1628/QĐ-UBND01/06/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình
Hide details for 5/20165/2016
12/2016/QĐ-UBND30/05/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
11/2016/QĐ-UBND27/05/2016Attachment IconQuyết định ban hành quy định khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1500/QĐ-UBND20/05/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
1499/QĐ-UBND20/05/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
1489/QĐ-UBND20/05/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
10/2016/QĐ-UBND20/05/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9/2016/QĐ-UBND13/05/2016Attachment IconQuyết định về việc ban hành định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8/2016/QĐ-UBND09/05/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình
7/2016/QĐ-UBND09/05/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
1365/QĐ-UBND09/05/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)