CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20162016
Hide details for 10/201610/2016
31/2016/QĐ-UBND20/10/2016Attachment IconQuyết định ban hành Bảng giá để tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3208/QĐ-UBND14/10/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
29/2016/QĐ-UBND05/10/2016Attachment IconQuyết định xác định phạm vi vành đai biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình
3062/QĐ-UBND04/10/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
3061/QĐ-UBND04/10/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
3060/QĐ-UBND04/10/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Quảng Bình
3059/QĐ-UBND04/10/2016Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính cấp bản sao trích lục hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
Hide details for 9/20169/2016
3017/QĐ-UBND30/09/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
3011/QĐ-UBND30/09/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3010/QĐ-UBND30/09/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
28/2016/QĐ-UBND21/09/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
27/2016/QĐ-UBND21/09/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2859/QĐ-UBND20/09/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
2858/QĐ-UBND20/09/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực
Khí tượng thuỷ văn áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường
2857/QĐ-UBND20/09/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực áp dụng tại các tổ chức hành nghề công chứng
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2803/QĐ-UBND15/09/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Tổ chức,
Biên chế và Tổ chức phi Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2794/QĐ-UBND15/09/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2793/QĐ-UBND15/09/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Hide details for 8/20168/2016
19/CT-UBND31/08/2016Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn
và giảm thiểu tai nạn bom, mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh
26/2016/QĐ-UBND30/08/2016Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình
2643/QĐ-UBND30/08/2016Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Tổ chức, Biên chế và tổ chức phi Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh
2646/QĐ-UBND29/08/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
tỉnh Quảng Bình
2645/QĐ-UBND29/08/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng tại cấp huyện
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2644/QĐ-UBND29/08/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
2643/QĐ-UBND29/08/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
25/2016/QĐ-UBND25/08/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)