CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20162016
Hide details for 5/20165/2016
1500/QĐ-UBND20/05/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
1499/QĐ-UBND20/05/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
1489/QĐ-UBND20/05/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
10/2016/QĐ-UBND20/05/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9/2016/QĐ-UBND13/05/2016Attachment IconQuyết định về việc ban hành định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7/201610/05/2016cccccccccccccccc
8/2016/QĐ-UBND09/05/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình
7/2016/QĐ-UBND09/05/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
1365/QĐ-UBND09/05/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
1364/QĐ-UBND09/05/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
1363/QĐ-UBND09/05/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ áp dụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
1362/QĐ-UBND09/05/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Văn thư lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
1319/QĐ-UBND06/05/2016Attachment IconQuyết định về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020
1302/QĐ-UBND05/05/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thư viện và Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bìn
Hide details for 4/20164/2016
6/2016/QĐ-UBND 29/04/2016Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5/2016/QĐ-UBND26/04/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
128/2016/NQ-HĐND20/04/2016Attachment IconNghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016
127/2016/NQ-HĐND20/04/2016Attachment IconNghị quyết thông qua phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
126/2016/NQ-HĐND20/04/2016Attachment IconNghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4/2016/QĐ-UBND15/04/2016Attachment IconQuyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1120/QĐ-UBND14/04/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
945/QĐ-UBND01/04/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
938/QĐ-UBND01/04/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
937/QĐ-UBND01/04/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
936/QĐ-UBND 01/04/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
Hide details for 3/20163/2016
904/QĐ-UBND30/03/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Công ty TNNH 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu áp dụng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)