CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20172017
Hide details for 1/20171/2017
113/QĐ-UBND13/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt có chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần được rà soát trong năm 2016
93/QĐ-UBND12/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của các Tổ chức hành nghề công chứng
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
84/QĐ-UBND11/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) áp dụng tại UBND cấp xã
83/QĐ-UBND11/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm)
áp dụng tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
82/QĐ-UBND11/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) áp dụng tại UBND cấp huyện và Hạt Kiểm lâm
81/QĐ-UBND11/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) áp dụng tại UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm
49/QĐ-UBND10/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Cấp giấy phép
xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
48/QĐ-UBND10/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở và Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
47/QĐ-UBND10/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Cấp giấy phép
xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình
46/QĐ-UBND10/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực
Nhà ở áp dụng tại UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình
45/QĐ-UBND10/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
44/QĐ-UBND10/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng áp dụng tại UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình
37/QĐ-UBND09/01/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bán đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
31/QĐ-UBND06/01/2017Attachment IconQuyết định ban hành Kế hoạch tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1/2017/QĐ-UBND05/01/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy định trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Hide details for 20162016
Hide details for 12/201612/2016
47/2016/QĐ-UBND30/12/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư
ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án
đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4238/QĐ-UBND30/12/2016Attachment IconQuyết định về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021
4192/QĐ-UBND30/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4138/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
4135/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kỹ thuật, An toàn và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
4134/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý Công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
4133/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thương mại biên giới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Quảng Bình
4132/QĐ-UBND27/12/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
46/2016/QĐ-UBND26/12/2016Attachment IconQuyết định về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách
địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
45/2016/QĐ-UBND21/12/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
44/2016/QĐ-UBND20/12/2016Attachment IconQuyết định quy định giá các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)