CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20192019
Hide details for 3/20193/2019
954/QĐ-UBND18/03/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm,
mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
953/QĐ-UBND18/03/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình
952/QĐ-UBND18/03/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình
46/BC-UBND15/03/2019Attachment IconBáo cáo Công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
915/QĐ-UBND14/03/2019Attachment IconQUyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại biên giới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và
Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
884/QĐ-UBND13/03/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thầm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Quảng Bình
882/QĐ-UBND13/03/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thầm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình
864/QĐ-UBND12/03/2019Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình
7/2019/QĐ-UBND06/03/2019Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
799/QĐ-UBND05/03/2019Attachment IconQuyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thầm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
6/2019/QĐ-UBND05/03/2019Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
752/QĐ-UBND01/03/2019Attachment IconQuyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
trong lĩnh vực Quản lý Điện năng thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
751/QĐ-UBND01/03/2019Attachment IconQuyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
Hide details for 2/20192/2019
712/QĐ-UBND26/02/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018
660/QĐ-UBND21/02/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
5/2019/QĐ-UBND15/02/2019Attachment IconQuyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4/2019/QĐ-UBND01/02/2019Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Hide details for 1/20191/2019
325/QĐ-UBND30/01/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hoá cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Bình
324/QĐ-UBND30/01/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
300/QĐ-UBND29/01/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Bình
299/QĐ-UBND29/01/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Bình
298/QĐ-UBND29/01/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Bình
3/2019/QĐ-HĐND28/01/2019Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
249/QĐ-UBND25/01/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành được rà soát trong năm 2018
2/2019/QĐ-UBND24/01/2019Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ quay vòng vốn thuộc Ban quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới
166/QĐ-UBND17/01/2019Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)