CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20082008
Show details for 12/200812/2008
Show details for 11/200811/2008
Hide details for 10/200810/2008
24/CT-UBND28/10/2008Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.
23/CT-UBND23/10/2008Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2683/QĐ-UBND17/10/2008Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Đề án phân cấp quản lý các di tích - danh thắng tỉnh Quảng Bình.
4/2008/CT-UBND13/10/2008Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
3/2008/CT-UBND03/10/2008Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
2461/QĐ-UBND03/10/2008Attachment IconQuyết định về việc quy định tạm thời mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác quặng sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2453/QĐ-UBND03/10/2008Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế và khắc dấu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Show details for 9/20089/2008
Show details for 8/20088/2008
Show details for 7/20087/2008
Show details for 6/20086/2008
Show details for 5/20085/2008
Show details for 4/20084/2008
Show details for 3/20083/2008
Show details for 2/20082/2008
Show details for 1/20081/2008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)