CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20182018
Hide details for 9/20189/2018
3043/QĐ-UBND13/09/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng B́nh
22/2018/QĐ-UBND13/09/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
21/2018/QĐ-UBND13/09/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn pḥng Đăng kư đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn pḥng Đăng kư đất đai
Hide details for 8/20188/2018
20/2018/QĐ-UBND28/08/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy định mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển
trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2734/QĐ-UBND17/08/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Xúc tiến thương mại, Xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Công Thương tỉnh Quảng B́nh
2731/QĐ-UBND17/08/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Quản lư Thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của
UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2720/QĐ-UBND17/08/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng B́nh
2625/QĐ-UBND08/08/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
Hide details for 7/20187/2018
2505/QĐ-UBND30/07/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng B́nh
2504/QĐ-UBND30/07/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng B́nh
2419/QĐ-UBND25/07/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
19/2018/QĐ-UBND23/07/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lư tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
18/2018/QĐ-UBND20/07/2018Attachment IconQuyết định về việc Quy định tỷ lệ được hưởng của các đơn vị liên quan trong nguồn kinh phí được trích từ số tiền lăi thu được từ hoạt động cho vay bằng nguồn vốn NHCSXH nhận ủy thác từ ngân sách địa phương
2342/QĐ-UBND17/07/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng B́nh
2341/QĐ-UBND17/07/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lư Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng B́nh
2340/QĐ-UBND17/07/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lư công sản thuộc phạm vi quản lư của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
39/2018/NQ-HĐND13/07/2018Attachment IconNghị quyết đặt tên đường trên các địa bàn: Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (lần 2), thành phố Đồng Hới (lần 7), thị xă Ba Đồn (lần 2)
38/2018/NQ-HĐND13/07/2018Attachment IconNghị quyết băi bỏ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo người có
tŕnh độ chuyên môn cao tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2016 - 2020
37/2018/NQ-HĐND13/07/2018Attachment IconNghị quyết ban hành quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Bình
36/2018/NQ-HĐND13/07/2018Attachment IconNghị quyết ban hành quy định mức hỗ trợ thuộc Chương tŕnh mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
35/2018/NQ-HĐND13/07/2018Attachment IconNghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lư tài sản công thuộc phạm vi quản lư của tỉnh Quảng B́nh
34/2018/NQ-HĐND13/07/2018Attachment IconNghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xă và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2232/QĐ-UBND09/07/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lư của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh
2190/QĐ-UBND05/07/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng B́nh
17/2018/QĐ-UBND02/07/2018Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 4 Điều 5 của Quy định tŕnh tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND
ngày 05 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng B́nh
Show details for 6/20186/2018


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)