CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  



-----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20182018
Hide details for 6/20186/2018
1835/QĐ-UBND05/06/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng B́nh
1827/QĐ-UBND04/06/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân tộcthuộc phạm vi chức năng quản lư nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Quảng B́nh
1826/QĐ-UBND04/06/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự pḥng về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
1825/QĐ-UBND04/06/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng B́nh
Hide details for 5/20185/2018
1746/QĐ-UBND30/05/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động và Thương mại thuộc phạm vi quản lư của Ban Quản lư Khu kinh tế Quảng B́nh
14/2018/QĐ-UBND30/05/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy định tŕnh tự, thủ tục quyết định việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức; các đối tượng khác sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế phối hợp quản lư các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng B́nh
1721/QĐ-UBND29/05/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng B́nh
13/2018/QĐ-UBND24/05/2018Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung, băi bỏ một số điều của Quy chế phối hợp quản lư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số25/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh Quảng B́nh
1533/QĐ-UBND11/05/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lư Thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lư nhà nước
của Sở Công Thương tỉnh Quảng B́nh
1530/QĐ-UBND11/05/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lư Công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lư nhà nước
của Sở Công Thương tỉnh Quảng B́nh
1498/QĐ-UBND09/05/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng kư giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn pḥng đăng kư đất đai cấp tỉnh, cấp huyện và UBND cấp xă trên địa bản tỉnh Quảng B́nh
1494/QĐ-UBND09/05/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân, Xử lư đơn thư, Pḥng chống tham nhũng thuộc phạm vi, chức năng quản lư nhà nước của Thanh tra tỉnh Quảng B́nh
4/CT-UBND08/05/2018Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lư, ngăn chặn tàu giă cào hoạt động khai thác thủy sản trái phép

11/2018/QĐ-UBND04/05/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế quản lư cảng cá, khu neo đậu tránh trú băo cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1435/QĐ-UBND03/05/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Ḥa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
1434/QĐ-UBND03/05/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và băi bỏ trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
Hide details for 4/20184/2018
1401/QĐ-UBND27/04/2018Attachment IconQuyết đinh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh
1325/QĐ-UBND23/04/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở Xây dựng tỉnh Quảng B́nh
1308/QĐ-UBND20/04/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lư chất lượng công tŕnh xây dựng thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng B́nh
1257/QĐ-UBND17/04/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xă hội thuộc phạm vi chức năng quản lư nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội tỉnh Quảng B́nh
10/2018/QĐ-UBND17/04/2018Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định quản lư cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1187/QĐ-UBND12/04/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng B́nh
1185/QĐ-UBND12/04/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lư nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Quảng B́nh
1184/QĐ-UBND12/04/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nh
9/2018/QĐ-UBND10/04/2018Attachment IconQuyết định điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên được quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND
ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Quảng B́nh
8/2018/QĐ-UBND04/04/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)