CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20212021
Hide details for 3/20213/2021
932/QĐ-UBND31/03/2021Attachment IconQĐ V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính băi bỏ trong lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
931/QĐ-UBND31/03/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng B́nh
875/QĐ-UBND25/03/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nh
851/QĐ-UBND23/03/2021Attachment Icon Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị băi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xă tỉnh Quảng B́nh
824/QĐ-UBND18/03/2021Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng B́nh
814/QĐ-UBND18/03/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng B́nh
814/QĐ-UBND17/03/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng B́nh
6/2021/QĐ-UBND10/03/2021Attachment IconQuyết định Băi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban dân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
733/QĐ-UBND09/03/2021Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ và Quản lư bến xe khách Quảng B́nh
Hide details for 1/20211/2021
96/QĐ-UBND11/01/2021Attachment IconQuyết định về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đào tạo sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng B́nh
Hide details for 20202020
Hide details for 12/202012/2020
30/2020/QĐ-UBND28/12/2020Attachment IconQuyết định về việc Băi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực công chứng
4583/QĐ-UBND03/12/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
4584/QĐ-UBND02/12/2020Attachment IconQĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng B́nh
4382/QĐ-UBND02/12/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của của UBND tỉnh và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng B́nh
Hide details for 11/202011/2020
23/2020/QĐ-UBND26/11/2020Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Quy định về phát triển, quản lưvà khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
4378/QĐ-UBND19/11/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính băi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
4377/QĐ-UBND19/11/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng B́nh
4262/QĐ-UBND10/11/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội tỉnh Quảng B́nh
Hide details for 10/202010/2020
4129/QĐ-UBND29/10/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội và Bảo hiểm xă hội tỉnh Quảng B́nh
19/2020/QĐ-UBND23/10/2020Attachment IconQuyết định về việc Ban hành quy định quản lư hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
3958/QĐ-UBND21/10/2020Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng B́nh
3957/QĐ-UBND21/10/2020Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
3772/QĐ-UBND09/10/2020Attachment IconQĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Ḥa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)