CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20182018
Hide details for 2/20182/2018
6/2018/QĐ-UBND27/02/2018Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
562/QĐ-UBND22/02/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lư nhà nước
của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
561/QĐ-UBND22/02/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự pḥngvề hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Y tếtỉnh Quảng B́nh
560/QĐ-UBND22/02/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
5/2018/QĐ-UBND07/02/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về thời hạn giải quyết và phân cấp cơ quan tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục thỏa thuận vị trí cột/ trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công tŕnh điện đối với lưới điện trung áp theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
4/2018/QĐ-UBND02/02/2018Attachment IconQuyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
Hide details for 1/20181/2018
3/2018/QĐ-UBND29/01/2018Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về quản lư chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
337/QĐ-UBND29/01/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
336/QĐ-UBND29/01/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
335/QĐ-UBND29/01/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng B́nh
249/QĐ-UBND23/01/2018Attachment IconQuyết định về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
204/QĐ-UBND19/01/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội tỉnh Quảng B́nh
203/QĐ-UBND19/01/2018Attachment IconQuyết định ban hành Chương tŕnh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018
77/QĐ-UBND10/01/2018Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lư Khu kinh tế tỉnh Quảng B́nh
2/2018/QĐ-UBND10/01/2018Attachment IconQuyết định ban hành quy định phân cấp quản lư tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc, vị trí việc làm của tỉnh Quảng B́nh
1/2018/QĐ-UBND05/01/2018Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lư và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xă hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND
ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Hide details for 20172017
Hide details for 12/201712/2017
4830/QĐ-UBND29/12/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh QB
4703/QĐ-UBND26/12/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự pḥng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
4702/QĐ-UBND26/12/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
4667/QĐ-UBND25/12/2017Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng B́nh
4666/QĐ-UBND25/12/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế quản lư và sử dụng nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa, phương tiện vận tải chở người ra vào các cửa khẩu của tỉnh Quảng B́nh
4608/QĐ-UBND20/12/2017Attachment IconQuyết định công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Quảng B́nh
4585/QĐ-UBND19/12/2017Attachment IconQuyết định Công bố Đơn giá xây dựng công tŕnh tỉnh Quảng B́nh Phần xây dựng và Phần lắp đặt
49/2017/QĐ-UBND11/12/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lư nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công tŕnh trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
4467/QĐ-UBND08/12/2017Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lư dự án đầu tư xây dựng công tŕnh dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng B́nh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)