CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20202020
Hide details for 7/20207/2020
2661/QĐ-UBND31/07/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân sách, Quản lư giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện và UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2537/QĐ-UBND21/07/2020Attachment IconQĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị băi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của các Tổ chức hành nghề công chứng, Pḥng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
13/2020/QĐ-UBND13/07/2020Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng B́nh
2362/QĐ-UBND10/07/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
86/BCĐ08/07/2020Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh
Hide details for 6/20206/2020
2100/QĐ-UBND23/06/2020Attachment IconQuyết định về việc phân bổ các nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh năm 2020 cho các địa phương, đơn vị
2023/QĐ-UBND17/06/2020Attachment IconQuyết đinh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính băi bỏ lĩnh vực Pḥng, chống tệ nạn xă hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội tỉnh Quảng B́nh
2022/QĐ-UBND17/06/2020Attachment IconQuyết đinh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Pḥng, chống tệ nạn xă hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
2021/QĐ-UBND17/06/2020Attachment IconQuyết đinh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới bổ sung, thủ tục hành chính bị băi bỏ trong lĩnh vực Pḥng, chống tệ nạn xă hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xă hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
12/2020/QĐ-UBND16/06/2020Attachment IconQuyết đinh về việc Quy định tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lư của tỉnh Quảng B́nh
71/BCĐ10/06/2020Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóathủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quanđến quản lư dân cư năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1925/QĐ-UBND10/06/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y tế dự pḥng thuộc phạm vi chức năng quản lư của Sở Y tế tỉnh Quảng B́nh
1814/QĐ-UBND03/06/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nh
11/2020/QĐ-UBND03/06/2020Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định về Quản lư, vận hành khai thác và bảo tŕ công tŕnh đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1788/QĐ-UBND01/06/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp xă trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
Hide details for 5/20205/2020
1718/QĐ-UBND27/05/2020Attachment Icon Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
10/2020/QĐ-UBND26/05/2020Attachment IconQuyết định Ban hành Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công tŕnh quy định tại Nghị quyết số 58/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
69/BCĐ21/05/2020Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tỉnh Quảng B́nh
1572/QĐ-UBND18/05/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng B́nh
8/ 2020/QĐ-UBND14/05/2020Attachment IconQuyết định Sửa đổi, băi bỏ một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh
7/2020/QĐ-UBND08/05/2020Attachment IconQuyết định QĐ Ban hành Quy tŕnh quản lư thu phí sử dụng công tŕnh kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào các cửa khẩu của tỉnh Quảng B́nh theo Hệ thống tự động (hiệu lực sau 10 ngày kư - 18/5/2020)
1360/QĐ-UBND04/05/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng B́nh
Hide details for 4/20204/2020
1282/QĐ-UBND27/04/2020Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
1280/QĐ-UBND27/04/2020Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng B́nh
1265/QĐ-UBND27/04/2020Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Chương tŕnh hành động về thực hành tiết kiệm, chống lăng phí năm 2020


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)