CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Văn bản do HĐND tỉnh ban hành Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for HĐND tỉnhHĐND tỉnh
Hide details for Nghị quyếtNghị quyết
Hide details for 20172017
26/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết về thông qua quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng B́nh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
25/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Đặt tên đường tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa,tỉnh Quảng B́nh (lần thứ 1)
24/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Băi bỏ điểm 5, phần I, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
23//2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lư đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
22/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số quy định về mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
21/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết về việc thông qua Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng B́nh đến năm 2025, tầm nh́n đến năm 2040
20/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Quy định định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lư thực hiện dự án đối với một số dự án thuộc các Chương tŕnh mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
19/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đăi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
18/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương
thực hiện Chương tŕnh Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình
17/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án:Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh,Quảng B́nh và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng B́nh
16/2017/NQ-HĐND18/07/2017Attachment IconNghị quyết Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án: Tăng cường quản lư đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) thực hiện tại tỉnh Quảng B́nh
Hide details for 20162016
15/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội năm 2017
14/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Hoàn Lăo,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng B́nh (lần thứ 1)
13/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng B́nh
12/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Quảng B́nh (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lư)
11/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng B́nh (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lư)
10/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconNghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng B́nh năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
9/2016/NQ-HĐND08/12/2016Attachment IconBan hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách
tỉnh Quảng B́nh năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
18/NQ-HĐND24/10/2016Attachment Iconnghị quyết về Chương tŕnh giám sát
của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017
17/NQ-HĐND24/10/2016Attachment IconNghị quyết về việc thông qua danh mục dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng công viên
vui chơi giải trí thuộc Khu công viên Cầu Rào và danh mục dự án Khu nhà ở thương mại phía Đông đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đồng Hới
16/NQ-HĐND24/10/2016Attachment IconNghị quyết về việc thông qua danh mục dự án Khu nhà ở thương mại tại trung tâm hành chính mới xă Nhân Trạch, huyện Bố Trạch
15/NQ-HĐND24/10/2016Attachment IconNghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Hoàn Lăo mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng B́nh đạt tiêu chí đô thị loại IV
14/NQ-HĐND24/10/2016Attachment IconNhjij quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kiến Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng B́nh đạt tiêu chí đô thị loại IV
8/2016/NQ-HĐND24/10/2016Attachment IconNghị quyết ban hành Quy định một số chế độ, định mức bảo đảm cho hoạt động
của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng B́nh
7/2016/NQ-HĐND24/10/2016Attachment IconNghị quyết Quy định mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí và băi bỏ Quỹ quốc pḥng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
12/NQ-HĐND21/07/2016Attachment IconNghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng B́nh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)