CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng B́nh
  Quyết định QPPL Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng B́nh ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dungCơ quan BH
Hide details for Quyết định QPPLQuyết định QPPL
Hide details for 20172017
44/2017/QĐ-UBND20/10/2017Attachment IconQuyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lư, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
42/2017/QĐ-UBND20/10/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lư trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
41/2017/QĐ-UBND05/10/2017Attachment IconQuyết định về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế, dự toán và
ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu các công tŕnh xây dựng trên
địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
40/2017/QĐ-UBND05/10/2017Attachment IconQuyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lư quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnhUBND tỉnh
39/2017/QĐ-UBND02/10/2017Attachment IconQuyết định về việc bổ sung Quy hoạch thăm ḍ, khai thác, sử dụng khoáng sản
tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nh́n đến năm 2025
UBND tỉnh
38/2017/QĐ-UBND29/09/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng B́nh
UBND tỉnh
38/2017/QĐ-UBND29/09/2017Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng B́nhUBND tỉnh
37/2017/QĐ-UBND20/09/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế Phối hợp trong công tác quản lư, bảo vệ và xử lý các vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
36/2017/QĐ-UBND18/09/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lư nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
33/2017/QĐ-UBND30/08/2017Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lư hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
32/2017/QĐ-UBND21/08/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế quản lư và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xă hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
31/2017/QĐ-UBND18/08/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn
ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương
thực hiện Chương tŕnh Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Bình
UBND tỉnh
30/2017/QĐ-UBND11/08/2017Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định một số nội dung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiệndự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
29/2017/QĐ-UBND04/08/2017Attachment IconQuyết định về việc Sửa đổi Điều 2, Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lư nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
28/2017/QĐ-UBND03/08/2017Attachment IconQuyết định Về việc bổ sung Quy hoạch thăm ḍ, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng B́nh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nh́n đến năm 2025
UBND tỉnh
27/2017/QĐ-UBND03/08/2017Attachment IconQuyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND
ngày 16/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
26/2017/QĐ-UBND28/07/2017Attachment IconQuyết định về việc Điều chỉnh hiệu lực thi hành tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lư nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
25/2017/QĐ-UBND26/07/2017Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định quản lư nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
24/2017/QĐ-UBND14/07/2017Attachment IconQuyết định về việc băi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
UBND tỉnh
23/2017/QĐ-UBND13/07/2017Attachment IconQuyết định Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
22/2017/QĐ-UBND12/07/2017Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
21/2017/QĐ-UBND11/07/2017Attachment IconQuyết định Bổ sung Khoản 11 vào Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 của UBND tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
20/2017/QĐ-UBND06/07/2017Attachment IconQuyết định về việc ban hành định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
19/2017/QĐ-UBND03/07/2017Attachment IconQuyết định Băi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh
UBND tỉnh
18/2017/QĐ-UBND29/06/2017Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lư nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh ban hành kèm theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
17/2017/QĐ-UBND29/06/2017Attachment IconQuyết định ban hành quy định khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng B́nhUBND tỉnh
16/2017/QĐ-UBND09/06/2017Attachment IconQuyết định quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa phương quản lư trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh
15/2017/QĐ-UBND08/06/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lư nhà nước về hoạt động khí tượng
thuỷ văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng B́nh
UBND tỉnh


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn pḥng UBND tỉnh Quảng B́nh
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng B́nh, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn h́nh 1024 x 768 pixels)