CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20232023
Hide details for 5/20235/2023
1290/QĐ-UBND24/05/2023Attachment IconQyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1267/QĐ-UBND23/05/2023Attachment IconQuyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
1237/QĐ-UBND22/05/2023Attachment Icon
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, việc làm về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7/NQ-HĐQL19/05/2023Attachment IconNghị quyết về đánh giá tình hình hoạt động 04 tháng đầu và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp năm 2023
1217/QĐ-UBND19/05/2023Attachment IconQuyết định về việc Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
17/2023/QĐ-UBND17/05/2023Attachment IconQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
1182/QĐ-UBND17/05/2023Attachment IconQuyết định Công bố thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Quy hoạch-Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
16/2023/QĐ-UBND12/05/2023Attachment IconBãi bỏ một số văn bản Quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành
1143/QĐ-UBND12/05/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
1127/QĐ-UBND12/05/2023Attachment IconQuyết định Công bố Kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Quý I năm 2023
1110/QĐ-UBND11/05/2023Attachment Icon
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
15/2023/QĐ-UBND10/05/2023Attachment IconQuyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1076/QĐ-UBND09/05/2023Attachment Icon
Quyết định Phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
1075/QĐ-UBND09/05/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, Cơ sở giáo dục có hệ phổ thông dân tộc nội trú, các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện, cấp tỉnh
Hide details for 4/20234/2023
71/QĐ-BCĐ21/04/2023Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo “Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam và Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người - Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tỉnh Quảng Bình đến năm 2030”
14/2023/QĐ-UBND20/04/2023Attachment IconQĐ Ban hành Quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
875/QĐ-UBND19/04/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
863/QĐ-UBND18/04/2023Attachment Icon
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, các Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
840/QĐ-UBND17/04/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
13/2023/QĐ-UBND11/04/2023Attachment IconQuy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
768/QĐ-UBND10/04/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
40/NQ-TTHĐND10/04/2023Attachment IconNghị quyết ban hành Quy chế tiếp công dân của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình.
745/QĐ-UBND05/04/2023Attachment Icon
Quyết định về việc việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
744/QĐ-UBND05/04/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình
741/QĐ-UBND05/04/2023Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Quảng Bình
716/QĐ-UBND04/04/2023Attachment Icon
Quyết định về việc Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mới, sửa đổi trong lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
46/2023/QĐ-UBND03/04/2023Attachment IconNghị quyếtQuy định về hỗ trợ tăng thêm tiền ăn cho học sinh học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)