CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Hide details for 20132013
Show details for 12/201312/2013
Show details for 11/201311/2013
Show details for 10/201310/2013
Show details for 9/20139/2013
Show details for 8/20138/2013
Hide details for 7/20137/2013
16/2013/QĐ-UBND31/07/2013Attachment Icon Quyết định Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình
816/KH-UBND30/07/2013Attachment Icon Kế hoạch Thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khoẻ nhân dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2015
15/2013/QĐ-UBND29/07/2013Attachment Icon Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Bình
66/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconNghị quyết số 66/2013/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
65/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconNghị quyết số 65/2013/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh Xác nhận kết quả lấy phiếu tín hiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI bầu.
64/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconNghị quyết số 64/2013/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (lần thứ nhất).
63/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconNghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định mới, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí và bãi bỏ các khoản đóng góp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
62/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconNghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.
10/CT-UBND17/07/2013Attachment IconChỉ thị Về việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
9/CT-UBND05/07/2013Attachment IconChỉ thị Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2014
Show details for 19941994
Show details for 19931993


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)