CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Hide details for 20112011
Show details for 12/201112/2011
Show details for 11/201111/2011
Show details for 10/201110/2011
Show details for 9/20119/2011
Show details for 8/20118/2011
Show details for 7/20117/2011
Show details for 6/20116/2011
Hide details for 5/20115/2011
6/2011/QĐ-UBND31/05/2011Attachment IconQuyết định Về việc ban hành Quy định bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính áp dụng trong lĩnh vực xây dựng
1238/QĐ-UBND30/05/2011Attachment IconQuyết định V/v ban hành Quy định chế độ trách nhiệm Người đứng đầu các cơ quan,
đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1221/QĐ-UBND30/05/2011Attachment IconQuyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có chứa quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2001
đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã hết hiệu lực
5/2011/QĐ-UBND23/05/2011Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
7/CT-UBND17/05/2011Attachment IconChỉ thị Về việc tăng cường chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp năm 2011 và tuyển sinh năm học 2011-2012
1065/QĐ-UBND16/05/2011Attachment IconQuyết định Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường THPT, THCS và THPT; Trung tâm GDTX và KTTH - HN huyện, thành phố năm học 2011-2012
1063/QĐ-UBND13/05/2011Attachment Icon Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2010 - 2011 và tuyển sinh vào các trường Tiểu học, Trung học năm học 2011 - 2012
861/KH-UBND10/05/2011Attachment IconKế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến,giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2010-2012" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)