CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Hide details for 20082008
Show details for 12/200812/2008
Show details for 11/200811/2008
Show details for 10/200810/2008
Hide details for 9/20089/2008
2405/QĐ-UBND30/09/2008Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010.
2379/QĐ-UBND29/09/2008Attachment IconQuyết định về việc quy định tạm thời mức thu phí tham quan điểm du lịch sinh thái Nước Moọc.
2297/QĐ-UBND23/09/2008Attachment IconQuyết định về việc bổ sung Quy hoạch phát triển Thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
22/CT-UBND12/09/2008Attachment IconChỉ thị về việc tiêm phòng bắt buộc đối với các loại dịch bệnh nguy hiểm của gia súc, gia cầm.
2209/QĐ-UBND12/09/2008Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/2008/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.
2175/QĐ-UBND10/09/2008Attachment IconQuyết định về việc "Phân bổ nguồn vốn sự nghiệp di dân thực hiện định canh, định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ".
2/2008/CT-UBND09/09/2008Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chuyển đổi các Ban QLDA cấp huyện, Ban QLDA các ngành cấp tỉnh thành tổ chức tư vấn quản lý dự án chuyên nghiệp.
2172/QĐ-UBND09/09/2008Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010.
2169/QĐ-UBND09/09/2008Attachment IconQuyết định về việc quy định giá in và giá bán báo Quảng Bình.
2154/QĐ-UBND08/09/2008Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt miễn thu thủy lợi phí năm 2008 cho các đơn vị dùng nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)