CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Hide details for 20082008
Show details for 12/200812/2008
Show details for 11/200811/2008
Show details for 10/200810/2008
Show details for 9/20089/2008
Hide details for 8/20088/2008
11/2008/QĐ-UBND29/08/2008Attachment IconQuyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2075/QĐ-UBND27/08/2008Attachment IconQuyết định về việc công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống.
21/CT-UBND26/08/2008Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009.
10/2008/QĐ-UBND22/08/2008Attachment IconQuyết định về việc Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
9/2008/QĐ-UBND21/08/2008Attachment IconQuyết định phân cấp giấy phép xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
20/CT-UBND21/08/2008Attachment IconChỉ thị về tăng cường đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
1973/QĐ-UBND13/08/2008Attachment IconQuyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
1963/QĐ-UBND12/08/2008Attachment IconQuyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường công tác quốc phòng - an ninh các xã biên giới.
1961/QĐ-UBND12/08/2008Attachment IconQuyết định Kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)