CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Hide details for 20082008
Show details for 12/200812/2008
Hide details for 11/200811/2008
26/CT-UBND28/11/2008Attachment IconChỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
3071/QĐ-UBND27/11/2008Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa, thông tin ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010".
21/2008/QĐ-UBND27/11/2008Attachment IconQuyết định về việc quy định tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
20/2008/QĐ-UBND26/11/2008Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình.
2990/QĐ-UBND18/11/2008Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành phố.
2962/QĐ-UBND17/11/2008Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2009.
19/2008/QĐ-UBND17/11/2008Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình.
2955/QĐ-UBND14/11/2008Attachment IconQuyết định về việc quy định tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn vững mạnh hàng năm.
25/CT-UBND14/11/2008Attachment IconChỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2009.
2933/QĐ-UBND12/11/2008Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh Quảng Bình.
2840/QĐ-UBND04/11/2008Attachment IconQuyết định về việc Kiện toàn Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Bình.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)