CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Hide details for 20232023
Show details for 12/202312/2023
Show details for 7/20237/2023
Show details for 6/20236/2023
Hide details for 5/20235/2023
1320/QĐ-UBND29/05/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1319/QĐ-UBND29/05/2023Attachment IconQuyết định về việc Công bố bổ sung Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh; các điểm dừng đỗ phục vụ cho phương tiện kinh doanh vận tải đón, trả khách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1308/QĐ-UBND29/05/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt sửa đổi Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1290/QĐ-UBND24/05/2023Attachment IconQyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1267/QĐ-UBND23/05/2023Attachment IconQuyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
1237/QĐ-UBND22/05/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, việc làm về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7/NQ-HĐQL19/05/2023Attachment IconNghị quyết về đánh giá tình hình hoạt động 04 tháng đầu và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp năm 2023
1217/QĐ-UBND19/05/2023Attachment IconQuyết định về việc Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
17/2023/QĐ-UBND17/05/2023Attachment IconQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
1182/QĐ-UBND17/05/2023Attachment IconQuyết định Công bố thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Quy hoạch-Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
16/2023/QĐ-UBND12/05/2023Attachment IconBãi bỏ một số văn bản Quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành
1143/QĐ-UBND12/05/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
1127/QĐ-UBND12/05/2023Attachment Icon
Quyết định Công bố Kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Quý I năm 2023
1110/QĐ-UBND11/05/2023Attachment Icon
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
15/2023/QĐ-UBND10/05/2023Attachment IconQuyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1076/QĐ-UBND09/05/2023Attachment Icon
Quyết định Phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
1076/QĐ-UBND09/05/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
1075/QĐ-UBND09/05/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, Cơ sở giáo dục có hệ phổ thông dân tộc nội trú, các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện, cấp tỉnh
Show details for 4/20234/2023
Show details for 3/20233/2023
Show details for 2/20232/2023
Show details for 1/20231/2023
Show details for 20222022
Show details for 20212021


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)