CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Hide details for 20222022
Show details for 12/202212/2022
Show details for 11/202211/2022
Show details for 10/202210/2022
Show details for 9/20229/2022
Show details for 8/20228/2022
Show details for 7/20227/2022
Show details for 6/20226/2022
Show details for 5/20225/2022
Show details for 4/20224/2022
Hide details for 3/20223/2022
804/QĐ-UBND29/03/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
12/2022/QĐ-UBND29/03/2022Attachment IconQĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình
783/QĐ-UBND25/03/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi và Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
782/QĐ-UBND25/03/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
760/QĐ-UBND24/03/2022Attachment Icon QĐ Phê duyệt bãi bỏ hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để chuyển sang mức độ 2 đối với 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
47/2023/QĐ-UBND24/03/2022Attachment IconNghị quyết Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.
44/2023/NQ-HĐND24/03/2022Attachment IconNghị quyết Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh.
731/QĐ-UBND23/03/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
11/2022/QĐ-UBND23/03/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
722/QĐ-UBND22/03/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình
10/2022/QĐ-UBND21/03/2022Attachment IconQĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình
699/QĐ-UBND18/03/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt các Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế và Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình
9/2022/QĐ-UBND14/03/2022Attachment IconQuyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban dân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
637/QĐ-UBND11/03/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cập nhật sửa đổi, bổ sung nội dung đã được công bố tại Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
636/QĐ-UBND11/03/2022Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
634/QĐ-UBND11/03/2022Attachment IconQuyết định Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
633/QĐ-UBND11/03/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt các Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)