CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Hide details for 20222022
Show details for 12/202212/2022
Show details for 11/202211/2022
Show details for 10/202210/2022
Show details for 9/20229/2022
Show details for 8/20228/2022
Show details for 7/20227/2022
Show details for 6/20226/2022
Show details for 5/20225/2022
Show details for 4/20224/2022
Show details for 3/20223/2022
Show details for 2/20222/2022
Hide details for 1/20221/2022
3/2022/QĐ-UBND24/01/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
176/QĐ-UBND20/01/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/5000
144/QĐ-UBND18/01/2022Attachment IconQuyết định về việc Phê duyệt sửa đổi quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
78/QĐ-UBND14/01/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sửa đổi đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình
68/QĐ-UBND12/01/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
2/2022/QĐ-UBND10/01/2022Attachment IconQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
52/NQ-HĐND07/01/2022Attachment IconNghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉ
29/QĐ-UBND06/01/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình
26/QĐ-UBND06/01/2022Attachment IconQuyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
6/QĐ-UBND05/01/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1/2022/QĐ-UBND05/01/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)