CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Hide details for 20222022
Show details for 12/202212/2022
Show details for 11/202211/2022
Hide details for 10/202210/2022
40/2022/QĐ-UBND26/10/2022Attachment IconQuyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình
2859/QĐ-UBND21/10/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
2857/QĐ-UBND21/10/2022Attachment IconQuyết định Công bố Kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Quý III năm 2022
2804/QĐ-UBND17/10/2022Attachment IconQuyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2025
2803/QĐ-UBND17/10/2022Attachment IconQuyết định ban hành ban hành Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2025
104/NQ-HĐND10/10/2022Attachment IconNghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000.
39/2022/QĐ-UBND05/10/2022Attachment IconQuyết định Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban dân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Thủy lợi
2701/QĐ-UBND05/10/2022Attachment IconQuyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
Show details for 9/20229/2022
Show details for 8/20228/2022
Show details for 7/20227/2022
Show details for 6/20226/2022
Show details for 5/20225/2022
Show details for 4/20224/2022
Show details for 3/20223/2022
Show details for 2/20222/2022
Show details for 1/20221/2022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)