CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Hide details for 20222022
Show details for 12/202212/2022
Show details for 11/202211/2022
Show details for 10/202210/2022
Hide details for 9/20229/2022
2654/QĐ-UBND29/09/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2632/QĐ-UBND28/09/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2618/QĐ-UBND27/09/2022Attachment Icon
Quyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban dân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
2608/QĐ-UBND27/09/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình liên thông với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
190/BCĐ27/09/2022Attachment Icon Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Quảng Bình
2565/QĐ-UBND22/09/2022Attachment IconQuyết định Ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3
38/2022/QĐ-UBND21/09/2022Attachment IconQuyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018
2486/QĐ-UBND15/09/2022Attachment Icon Quyết định Sửa đổi một số điều của Quy định tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn vững mạnh hàng năm ban hành kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 06/2/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
2465/QĐ-UBND14/09/2022Attachment IconQuyết định Cấp Giấy phép môi trường cho Nhà máy chế biến mủ cao su tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình
2439/QĐ-UBND09/09/2022Attachment IconQuyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025
2438/QĐ-UBND09/09/2022Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025
37/2022/QĐ-UBND07/09/2022Attachment IconQĐ V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Show details for 8/20228/2022
Show details for 7/20227/2022
Show details for 6/20226/2022
Show details for 5/20225/2022
Show details for 4/20224/2022
Show details for 3/20223/2022
Show details for 2/20222/2022
Show details for 1/20221/2022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)