CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Hide details for 20222022
Show details for 12/202212/2022
Show details for 11/202211/2022
Show details for 10/202210/2022
Show details for 9/20229/2022
Show details for 8/20228/2022
Show details for 7/20227/2022
Show details for 6/20226/2022
Hide details for 5/20225/2022
1381/QĐ-UBND30/05/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
107/BCĐ30/05/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Quảng Bình
62/NQ-HĐND27/05/2022Attachment IconNghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
60/NQ-HĐND27/05/2022Attachment IconNghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và thông quan kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 2) nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý.
56/NQ-HĐND27/05/2022Attachment IconNghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên trung hạn (lần 2) giai đoạn 2021-2025 nguôn vốn tỉnh quản lý.
54/NQ-HĐND27/05/2022Attachment IconNghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyê hải- Tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới.
24/2022/NQ-HĐND27/05/2022Attachment IconNghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
23/2022/NQ-HĐND27/05/2022Attachment IconNghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gđ 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
22/2022/NQ-HĐND27/05/2022Attachment IconNghị quyết quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
21/2022/NQ-HĐND27/05/2022Attachment IconNghị quyết v/v quy định mức thu và sửa đổi tỷ lệ để lại đơn vị thu phí đối với một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
1360/QĐ-UBND26/05/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
101/BCĐ26/05/2022Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Quảng Bình
1328/QĐ-UBND24/05/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1290/QĐ-UBND24/05/2022Attachment IconQyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1295/QĐ-UBND23/05/2022Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình
20/2022/QĐ-UBND20/05/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Quảng Bình
1261/QĐ-UBND20/05/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
838/KH-UBND19/05/2022Attachment IconKế hoạch Rà soát văn bản QPPL theo chuyên đề “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”
1225/QĐ-UBND16/05/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)