CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Hide details for 20212021
Show details for 12/202112/2021
Show details for 11/202111/2021
Show details for 10/202110/2021
Show details for 9/20219/2021
Show details for 8/20218/2021
Hide details for 7/20217/2021
24/2021/QĐ-UBND29/07/2021Attachment IconQuyết định Quy định tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước; khung giá cho thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
23/2021/QĐ-UBND29/07/2021Attachment IconQuyết định Quy định một số chỉ tiêu trong phương pháp thặng dư làm căn cứ xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2088/QĐ-UBND29/07/2021Attachment IconQuyết định Phê duyệt sửa đổi Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
22/2021/QĐ-UBND28/07/2021Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng,vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển trênđịa bàn tỉnh Quảng Bình
21/2021/QĐ-UBND23/07/2021Attachment IconQuyết định Ban hành quy định về vai trò, trách nhiệm của người có uy tín và phân công trách nhiệm quản lý nhà nước đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
19/2021/QĐ-UBND20/07/2021Attachment IconQuyết định Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (hiệu lực từ ngày 01/8/2021)
2115/QĐ-UBND12/07/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
2114/QĐ-UBND12/07/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
2113/QĐ-UBND12/07/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
18/2021/QĐ-UBND12/07/2021Attachment IconQuyết định Sửa đổi một số Điều của Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phân công cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
17/2021/QĐ-UBND12/07/2021Attachment IconQuyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnhban hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
2056/QĐ-UBND07/07/2021Attachment IconQĐ Về việc ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Quảng Bình thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
123/NQ-HĐND07/07/2021Attachment IconNghị quyết: phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
148/QĐ-UBND06/07/2021Attachment IconNghị quyết: Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Tuyên Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
148/NQ-HĐND06/07/2021Attachment IconNghị quyết: Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Tuyên Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
147/NQ-HĐND06/07/2021Attachment IconNghị quyết: Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện Tuyên Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
146/NQ-HĐND06/07/2021Attachment IconNghị quyết: Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
145/NQ-HĐND06/07/2021Attachment IconNghị quyết: Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
144/NQ-HĐND06/07/2021Attachment IconNghị quyết: Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Lệ Thủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
143/NQ-HĐND06/07/2021Attachment IconNghị quyết: Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện Lệ Thủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)