CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Hide details for 20212021
Show details for 12/202112/2021
Show details for 11/202111/2021
Show details for 10/202110/2021
Show details for 9/20219/2021
Show details for 8/20218/2021
Show details for 7/20217/2021
Hide details for 6/20216/2021
88/QĐ-BCĐ30/06/2021Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Bình
1965/QĐ-UBND30/06/2021Attachment IconQuyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Bình
14/NQ-HĐND30/06/2021Attachment IconNghị quyết: cho ý kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025
14/2021/QĐ-UBND30/06/2021Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
14/2021/QĐ-UBND30/06/2021Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
13/NQ-HĐND30/06/2021Attachment IconNghị quyết: phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025
123/NQ-HĐND30/06/2021Attachment IconNghị quyết: phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
122/NQ-HĐND30/06/2021Attachment IconNghị quyết: về việc thành lập Tổ đại biểu HDND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
1920/QĐ-UBND28/06/2021Attachment Icon Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1918/QĐ-UBND28/06/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1848/QĐ-UBND23/06/2021Attachment IconQuyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
13/2021/QĐ-UBND23/06/2021Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
83/QĐ-BCH21/06/2021Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh
1817/QĐ-UBND21/06/2021Attachment IconQuyết định Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
1723/QĐ-UBND14/06/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Quảng Bình
1695/QĐ-UBND11/06/2021Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
12/ 2021/QĐ-UBND11/06/2021Attachment IconQuyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật so Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
1932/QĐ-UBND04/06/2021Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Dược, mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
1615/QĐ-UBND03/06/2021Attachment IconQuyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)