CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Hide details for 20172017
Show details for 12/201712/2017
Show details for 11/201711/2017
Show details for 10/201710/2017
Show details for 9/20179/2017
Show details for 8/20178/2017
Show details for 7/20177/2017
Hide details for 6/20176/2017
18/2017/QĐ-UBND29/06/2017Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
17/2017/QĐ-UBND29/06/2017Attachment IconQuyết định ban hành quy định khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2280/QĐ-UBND28/06/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực
Trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
10/CT-UBND28/06/2017Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi
trên địa bàn tỉnh
2218/QĐ-UBND23/06/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm)
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2155/QĐ-UBND19/06/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình
2154/QĐ-UBND19/06/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2153/QĐ-UBND19/06/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2140/QĐ-UBND19/06/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
2130/QĐ-UBND19/06/2017Attachment IconQuyết định về việc đính chính kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật
do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
2129/QĐ-UBND19/06/2017Attachment IconQuyết định về việc bãi bỏ văn bản cá biệt có chứa quy phạm pháp luật
do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
2096/QĐ-UBND14/06/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình
2064/QĐ-UBND12/06/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực
Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
16/2017/QĐ-UBND09/06/2017Attachment IconQuyết định quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
15/2017/QĐ-UBND08/06/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng
thuỷ văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)