CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Hide details for 20172017
Show details for 12/201712/2017
Show details for 11/201711/2017
Show details for 10/201710/2017
Show details for 9/20179/2017
Show details for 8/20178/2017
Show details for 7/20177/2017
Show details for 6/20176/2017
Show details for 5/20175/2017
Hide details for 4/20174/2017
1459/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình
1450/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực
Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
11/2017/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconQuyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10/2017/QĐ-UBND28/04/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn
tỉnh Quảng Bình
1399/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý vận tải
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình
1398/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý phương tiện
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình
1397/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đào tạo, sát hạch,
cấp giấy phép điều khiển phương tiện thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Giao thông vận tải Quảng Bình
1396/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Giao thông vận tải Quảng Bình
1395/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Giao thông vận tải Quảng Bình
1394/QĐ-UBND27/04/2017Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kết cấu hạ tầng giao thông
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình
9/2017/QĐ-UBND26/04/2017Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8/2017/QĐ-UBND24/04/2017Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7/2016/QĐ-UBN724/04/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)