CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20242024
Show details for 20232023
Show details for 20222022
Show details for 20212021
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Hide details for 20162016
Show details for 12/201612/2016
Show details for 11/201611/2016
Show details for 10/201610/2016
Show details for 9/20169/2016
Show details for 8/20168/2016
Show details for 7/20167/2016
Show details for 6/20166/2016
Show details for 5/20165/2016
Hide details for 4/20164/2016
6/2016/QĐ-UBND 29/04/2016Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5/2016/QĐ-UBND26/04/2016Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
1208/QĐ-UBND25/04/2016Attachment IconQuyết định ban hành Kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng (REDD+)”
tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020
128/2016/NQ-HĐND20/04/2016Attachment IconNghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016
127/2016/NQ-HĐND20/04/2016Attachment IconNghị quyết thông qua phương án vay vốn và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
126/2016/NQ-HĐND20/04/2016Attachment IconNghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1157/QĐ-UBND19/04/2016Attachment IconQuyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
4/2016/QĐ-UBND15/04/2016Attachment IconQuyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1120/QĐ-UBND14/04/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
945/QĐ-UBND01/04/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
938/QĐ-UBND01/04/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
937/QĐ-UBND01/04/2016Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)