CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20242024
Hide details for 7/20247/2024
1973/QĐ-UBND12/07/2024Attachment IconQuyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
1924/QĐ-UBND09/07/2024Attachment IconQuyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1923/QĐ-UBND09/07/2024Attachment IconQuyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
1916/QĐ-UBND05/07/2024Attachment IconQuyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình
14/2024/QĐ-UBND03/07/2024Attachment IconQuyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý và sử dụng các Quỹ quay vòng vốn thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật vùng (RETA) đẩy mạnh sáng kiến giảm thiểu biến đổi khí hậu vì lợi ích phụ nữ thành phố Đồng Hới (Dự án ADB) và Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới (Dự án WB) Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh
Hide details for 6/20246/2024
1752/QĐ-UBND25/06/2024Attachment IconQuyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
70/2024/NQ-HĐND 20/06/2024Attachment IconNghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tư ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1635/QĐ-UBND13/06/2024Attachment IconQuyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
1583/QĐ-UBND10/06/2024Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
1582/QĐ-UBND10/06/2024Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1569/QĐ-UBND10/06/2024Attachment IconCông bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
13/2024/QĐ-UBND10/06/2024Attachment IconQuyết định bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1556/QĐ-UBND06/06/2024Attachment IconQuyết định công bố Danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1549/QĐ-UBND06/06/2024Attachment IconQuyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
1548/QĐ-UBND06/06/2024Attachment IconQuyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
1547/QĐ-UBND06/06/2024Attachment IconQuyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
Hide details for 5/20245/2024
12/2024/QĐ-UBND31/05/2024Attachment IconQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Bình
11/2024/QĐ-UBND30/05/2024Attachment IconQuyết định về việc ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10/2024/QĐ-UBND23/05/2024Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9/2024/QĐ-UBND22/05/2024Attachment IconQuyết định Bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành
1348/QĐ-UBND21/05/2024Attachment IconQuyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình
1347/QĐ-UBND21/05/2024Attachment IconQuyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Đường sắt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình
1346/QĐ-UBND21/05/2024Attachment IconQuyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình
1345/QĐ-UBND21/05/2024Attachment IconQuyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới Quảng Bình
1344/QĐ-UBND21/05/2024Attachment IconQuyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1299/QĐ-UBND17/05/2024Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)