CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20232023
Hide details for 3/20233/2023
562/QĐ-UBND17/03/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
518/QĐ-UBND13/03/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến sửa đổi trong lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
502/QĐ-UBND10/03/2023Attachment IconQuyết định về việc ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2023
468/QĐ-UBND07/03/2023Attachment IconQuyết định Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
6/2023/QĐ-UBND06/03/2023Attachment IconQuyết định bãi bỏ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
425/QĐ-UBND03/03/2023Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
417/QĐ-UBND02/03/2023Attachment IconQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Bình thuộc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình
Hide details for 2/20232/2023
387/QĐ-UBND28/02/2023Attachment IconQuyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Ba Đồn
27/QĐ-BCĐ23/02/2023Attachment IconQuyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Quảng Bình
313/QĐ-UBND20/02/2023Attachment IconQuyết định về việc thông qua chính sách trong Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
311/QĐ-UBND17/02/2023Attachment IconQuyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
308/QĐ-UBND17/02/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND cấp xã trên địa bản tỉnh Quảng Bình
308/QĐ-UBND17/02/2023Attachment Icon Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND cấp xã trên địa bản tỉnh Quảng Bình
296/QĐ-UBND15/02/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
290/QĐ-UBND14/02/2023Attachment IconQuyết định Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023
267/QĐ-UBND13/02/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
263/QĐ-UBND13/02/2023Attachment IconQuyết định Ban hành Bộ tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm đã trúng tuyển được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ
233/QĐ-UBND08/02/2023Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh
5/2023/QĐ-UBND07/02/2023Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại và chất thải rắn y tế thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4/2023/QĐ-UBND07/02/2023Attachment IconQuy định nội dung và mức hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
192/QĐ-UBND03/02/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
Hide details for 1/20231/2023
3/2023/QĐ-UBND17/01/2023Attachment IconQuyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban dân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
91/QĐ-UBND16/01/2023Attachment IconQuyết định về việc ban hành Chương trình tổng thể của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng năm 2023
81/QĐ-UBND13/01/2023Attachment IconQuyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2023
68/QĐ-UBND13/01/2023Attachment IconQuyết định phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
50/QĐ-UBND11/01/2023Attachment IconQuyết định phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)