CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20232023
Hide details for 11/202311/2023
3360/QĐ-UBND24/11/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
3359/QĐ-UBND24/11/2023Attachment Icon
Quyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
3337/QĐ-UBND23/11/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
3334/QĐ-UBND23/11/2023Attachment IconQuyết định về việc Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn toàn qua trực tuyến trong lĩnh vực Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
3299/QĐ-UBND23/11/2023Attachment IconQuyết định về việc Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
3289/QĐ-UBND17/11/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
3252/QĐ-UBND13/11/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
3239/QĐ-UBND13/11/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mới, sửa đổi trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3237/QĐ-UBND10/11/2023Attachment IconQuyết định về việc Công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
3229/QĐ-UBND10/11/2023Attachment IconQuyết định về việc Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
3226/QĐ-UBND10/11/2023Attachment IconQuyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Trường mầm non xã Quảng Hải (phục vụ GPMB Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025)
36/2023/QĐ-UBND07/11/2023Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3183/QĐ-UBND07/11/2023Attachment IconQuyết định về việc Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Y tế dự phòng và lĩnh vực Quản lý môi trường y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
35/2023/QĐ-UBND06/11/2023Attachment Icon
Quyết định Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
3145/QĐ-UBND02/11/2023Attachment IconQuyết định Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Bình
Hide details for 10/202310/2023
3094/QĐ-UBND31/10/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội, Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3082/QĐ-UBND30/10/2023Attachment IconQuyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
3081/QĐ-UBND30/10/2023Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
3040/QĐ-UBND26/10/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
32/2023/QĐ-UBND23/10/2023Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3009/QĐ-UBND23/10/2023Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Quản lý Công sản, Tài chính Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình
3002/QĐ-UBND23/10/2023Attachment IconQuyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
2986/QĐ-UBND23/10/2023Attachment Icon
Quyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn toàn qua trực tuyến trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
2984/QĐ-UBND23/10/2023Attachment Icon
Quyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn toàn qua trực tuyến trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại và Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
31/2023/QĐ-UBND20/10/2023Attachment IconQuyết định Bãi bỏ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
30/2023/QĐ-UBND18/10/2023Attachment Icon
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2917/QĐ-UBND18/10/2023Attachment IconQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)