CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20222022
Hide details for 6/20226/2022
125/BCĐ22/06/2022Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Bình
1697/QĐ-UBND21/06/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
1679/QĐ-UBND21/06/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
1678/QĐ-UBND21/06/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1667/QĐ-UBND21/06/2022Attachment IconQuyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025
1646/QĐ-UBND20/06/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Bình
1645/QĐ-UBND20/06/2022Attachment IconQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
1643/QĐ-UBND20/06/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1604/QĐ-UBND15/06/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Tổng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
23/2022/QĐ-UBND14/06/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình
22/2022/QĐ-UBND14/06/2022Attachment IconQuyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
118/BCĐ13/06/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Bình
1520/QĐ-UBND08/06/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới, được sửa đổi trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1492/QĐ-UBND07/06/2022Attachment IconQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp
1490/QĐ-UBND07/06/2022Attachment IconQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công thuộc Sở Tài chính
1447/QĐ-UBND02/06/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới, được sửa đổi trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
Hide details for 5/20225/2022
1381/QĐ-UBND30/05/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
107/BCĐ30/05/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Quảng Bình
1360/QĐ-UBND26/05/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
101/BCĐ26/05/2022Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Quảng Bình
1328/QĐ-UBND24/05/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1295/QĐ-UBND23/05/2022Attachment IconQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Quảng Bình
20/2022/QĐ-UBND20/05/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Quảng Bình
1261/QĐ-UBND20/05/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
838/KH-UBND19/05/2022Attachment IconKế hoạch Rà soát văn bản QPPL theo chuyên đề “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”
1225/QĐ-UBND16/05/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
1221/QĐ-UBND16/05/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)