CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20222022
Hide details for 9/20229/2022
2486/QĐ-UBND15/09/2022Attachment Icon Quyết định Sửa đổi một số điều của Quy định tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn vững mạnh hàng năm ban hành kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 06/2/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
2465/QĐ-UBND14/09/2022Attachment IconQuyết định Cấp Giấy phép môi trường cho Nhà máy chế biến mủ cao su tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch của Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình
2439/QĐ-UBND09/09/2022Attachment IconQuyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025
2438/QĐ-UBND09/09/2022Attachment IconQuyết định về việc Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025
Hide details for 8/20228/2022
165/BCĐ31/08/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Bình
2319/QĐ-UBND26/08/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
2269/QĐ-UBND22/08/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình
2268/QĐ-UBND22/08/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới hoặc sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
2240/QĐ-UBND18/08/2022Attachment IconQuyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
32/2022/QĐ-UBND17/08/2022Attachment IconQuyết định Quy định mức khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
159/BCĐ12/08/2022Attachment IconQuyết định về việc Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh Quảng Bình
2165/QĐ-UBND11/08/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử, Đăng ký kết hôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
30/2022/QĐ-UBND09/08/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
28/2022/QĐ-UBND04/08/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình
2089/QĐ-UBND01/08/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
Hide details for 7/20227/2022
2060/QĐ-UBND29/07/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
2044/QĐ-UBND27/07/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
2016/QĐ-UBND22/07/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
2014/QĐ-UBND22/07/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
2010/QĐ-UBND22/07/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Thương mại biên giới và miền núi, Xuất nhập khẩu, Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình
2000/QĐ-UBND22/07/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1997//QĐ-BCĐ22/07/2022Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của BCĐ cuộc vận động "Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi" tỉnh Quảng Bình
140/BCĐ21/07/2022Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Quảng Bình
1869/QĐ-UBND07/07/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
1844/QĐ-UBND07/07/2022Attachment IconQuyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
1845/QĐ-UBND05/07/2022Attachment IconQuyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)