CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Hide details for 20122012
Show details for 12/201212/2012
Show details for 11/201211/2012
Show details for 10/201210/2012
Show details for 9/20129/2012
Show details for 8/20128/2012
Hide details for 7/20127/2012
16/2012/QĐ-UBND26/07/2012Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
15/2012/QĐ-UBND18/07/2012Attachment IconQuyết định Về việc quy định thẩm quyền tặng quà và mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
14/2012/QĐ-UBND17/07/2012Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và các cơ chế ưu đãi đối với các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
49/2012/NQ-HĐND12/07/2012Attachment IconNghị quyết Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
48/2012/NQ-HĐND12/07/2012Attachment IconNghị quyết Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 danh mục dự án cầu Nhật Lệ 2
47/2012/NQ-HĐND12/07/2012Attachment IconNghị quyết Về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu các Hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
46/2012/NQ-HĐND12/07/2012Attachment IconNghị quyết Về chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012 - 2015
45/2012/NQ-HĐND12/07/2012Attachment IconNghị quyết Về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2012
44/2012/NQ-HĐND12/07/2012Attachment IconNghị quyết Quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý
43/2012/NQ-HĐND12/07/2012Attachment IconNghị quyết Về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
42/2012/NQ-HĐND12/07/2012Attachment IconNghị quyết Quy định về nội dung chi, mức chi và kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
41/2012/NQ-HĐND11/07/2012Attachment IconNghị quyết Về công nhận năm hình thành tỉnh Quảng Bình
40/2012/NQ-HĐND11/07/2012Attachment IconNghị quyết Đặt tên đường thành phố Đồng Hới (lần thứ 5)
39/2012/NQ-HĐND11/07/2012Attachment IconNghị quyết Đặt tên đường thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (lần thứ nhất)
38/2012/NQ-HĐND11/07/2012Attachment IconNghị quyết Về việc thông qua địa điểm xây dựng thị trấn huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
14/CT-CT06/07/2012Attachment IconChỉ thị Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015
1504/QĐ-CT04/07/2012Attachment IconQuyết định V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tổ chức, hoạt động bộ máy do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành đến ngày 31/5/2012 đã hết hiệu lực thi hành
13/2012/QĐ-UBND04/07/2012Attachment IconQuyết định Về việc ban hành quy định phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình
12/2012/QĐ-UBND03/07/2012Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Show details for 6/20126/2012


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)