CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Hide details for 20112011
Show details for 12/201112/2011
Show details for 11/201111/2011
Show details for 10/201110/2011
Hide details for 9/20119/2011
12/2011/CT-UBND23/09/2011Attachment IconChỉ thị Về việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015
2406/QĐ-UBND21/09/2011Attachment IconQuyết định Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp, Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/8/2011 đã hết hiệu lực
2405/QĐ-UBND21/09/2011Attachment IconQuyết định Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Khoa học công nghệ, Tài nguyên môi trường; Dân tộc, Tôn giáo do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/8/2011 đã hết hiệu lực
2404/QĐ-UBND21/09/2011Attachment IconQuyết định Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Kinh tế, Tư pháp, Văn thư, Lưu trữ và các lĩnh vực khác do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/12/2010 đã hết hiệu lực
1866/KH-UBND21/09/2011Attachment IconKế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2015
14/2011/QĐ-UBND19/09/2011Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
13/2011/QĐ-UBND16/09/2011Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế quản lý Khu neo đậu tránh trú bão của tàu cá ở cửa Gianh, tỉnh Quảng Bình
12/2011/QĐ-UBND13/09/2011Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Bình
2257/QĐ-UBND07/09/2011Attachment IconQuyết định V/v điều chỉnh giảm kinh phí trong dự toán đầu năm khoản tiết kiệm 10% của các đơn vị tại Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 của UBND tỉnh để chuyển sang nguồn kinh phí giữ lại thuộc ngân sách tỉnh năm 2011
2225/QĐ-UBND05/09/2011Attachment IconQuyết định Về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình
Show details for 8/20118/2011
Show details for 7/20117/2011
Show details for 6/20116/2011
Show details for 5/20115/2011
Show details for 4/20114/2011
Show details for 3/20113/2011
Show details for 2/20112/2011
Show details for 1/20111/2011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)