CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Hide details for 20102010
Show details for 12/201012/2010
Show details for 11/201011/2010
Hide details for 10/201010/2010
149/2010/NQ-HĐND29/10/2010Attachment Icon Nghị quyết Về việc quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
148/2010/NQ-HĐND29/10/2010Attachment Icon Nghị quyết Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015
147/2010/NQ-HĐND29/10/2010Attachment IconNghị quyết Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo qui định của Luật Ngân sách Nhà nước
146/2010/NQ-HĐND29/10/2010Attachment IconNghị Quyết Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước
2749/QĐ-UBND27/10/2010Attachment IconQuyết định Về việc công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình
2734/QĐ-UBND25/10/2010Attachment IconQuyết định V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân của Thủ tướng Chính phủ
2664/QĐ-UBND18/10/2010Attachment IconQuyết định Về việc công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
2663/QĐ-UBND18/10/2010Attachment IconQuyết định Về việc công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
2636/QĐ-UBND14/10/2010Attachment IconQuyết định Phê duyệt Kế hoạch “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2015”
2593/QĐ-UBND11/10/2010Attachment IconQuyết định Về việc phân bổ gạo cứu trợ cho đồng bào bị lũ, lụt (đợt 2)
2577/QĐ-UBND08/10/2010Attachment IconQuyết định Về việc công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
2539/QĐ-UBND04/10/2010Attachment IconQuyết định V/v Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ thuộc Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020
2538/QĐ-UBND04/10/2010Attachment IconQuyết định Về việc công bố sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2528/QĐ-UBND01/10/2010Attachment IconQuyết định Về việc quy định tạm thời mức thu phí tham quan quần thể danh lam thắng cảnh Động Thiên Đường và Hang Mẹ Bồng Con
Show details for 9/20109/2010
Show details for 8/20108/2010
Show details for 7/20107/2010
Show details for 6/20106/2010
Show details for 5/20105/2010
Show details for 4/20104/2010
Show details for 3/20103/2010


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)