CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Hide details for 20082008
Show details for 12/200812/2008
Show details for 11/200811/2008
Show details for 10/200810/2008
Show details for 9/20089/2008
Show details for 8/20088/2008
Hide details for 7/20087/2008
91/2008/NQ-HĐND30/07/2008Attachment IconNghị Quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
90/2008/NQ-HĐND30/07/2008Attachment IconNghị quyết về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.
89/2008/NQ-HĐND30/07/2008Attachment IconNghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010.
88/2008/NQ-HĐND30/07/2008Attachment IconNghị quyết về việc không thu, điều chỉnh mức thu và quy định mới mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
87/NQ-HĐND30/07/2008Attachment IconNghị quyết về việc ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình.
19/CT-UBND30/07/2008Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng.
1849/QĐ-UBND30/07/2008Attachment IconQuyết định về việc quy định giá bán vắc xin tiêm phòng cho gia súc năm 2008 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
18/CT-UBND28/07/2008Attachment IconChỉ thị tăng cường công tác phòng,chống dịch lở mồm long móng gia súc, tai xanh ở lợn.
1810/QĐ-UBND25/07/2008Attachment IconQuyết định về việc bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
8/2008/QĐ-UBND23/07/2008Attachment IconQuyết định về việc ban hành Tiêu chí chọn nhà đầu tư khai thác cát thủy tinh - Quảng Trạch.
7/2008/QĐ-UBND23/07/2008Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định việc xử lý kỷ luật công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
1786/QĐ-UBND23/07/2008Attachment IconQuyết định về việc phân bổ nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2008.
1736/QĐ-UBND21/07/2008Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Dự án: "Xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đề nghị đưa vào Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích theo Quyết định số 4/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ".
1718/QĐ-UBND17/07/2008Attachment IconQuyết định về việc công nhận danh hiệu "Chính quyền cơ sở vững mạnh năm 2007".
1707/QĐ-UBND16/07/2008Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.
1552/QĐ-UBND02/07/2008Attachment IconQuyết định về việc quy định giá bán một số loại gỗ, động vật hoang dã và lâm sản tịch thu khác trên địa bàn tỉnh.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)