CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Hide details for 20052005
Show details for 12/200512/2005
Show details for 11/200511/2005
Show details for 10/200510/2005
Show details for 9/20059/2005
Show details for 8/20058/2005
Show details for 7/20057/2005
Show details for 6/20056/2005
Show details for 5/20055/2005
Show details for 4/20054/2005
Hide details for 3/20053/2005
20/2005/QĐ-UB31/03/2005Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban chỉ đạo chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.
10/2005/CT-UB30/03/2005Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức “Đại hội TDTT lần thứ V (2005-2006) từ cơ sở đến toàn tỉnh”.
19/2005/QĐ-UB28/03/2005Attachment IconQuyết định ban hành quy chế trong công tác bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thực hiện.
18/2005/QĐ-UB25/03/2005Attachment IconQuyết định thành lập Trạm Y tế Phường Đức Ninh Đông.
17/2005/QĐ-UB25/03/2005Attachment IconQuyết định thành lập Trạm Y tế Phường Bắc Nghĩa.
9/2005/CT-UB24/03/2005Attachment IconChỉ thị về việc phát động cuộc vận động ủng hộ xây dựng “Quỹ nhân đạo”.
16/2005/QĐ-UB23/03/2005Attachment IconQuyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
8/2005/CT-UB22/03/2005Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh và tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
15/2005/QĐ-UB22/03/2005Attachment IconQuyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.
7/2005/CT-UB18/03/2005Attachment IconChỉ thị về việc quản lý xe công nông tham gia giao thông đường bộ.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)