CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Hide details for 20032003
Show details for 12/200312/2003
Show details for 11/200311/2003
Show details for 10/200310/2003
Hide details for 9/20039/2003
51/2003/QĐ-UB30/09/2003Attachment IconQuyết định phân cấp và uỷ quyền phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật thi công -Tổng dự toán, đấu thầu, chỉ định thầu và phê duyệt quyết toán công trình xây dựng.
50/2003/QĐ-UB23/09/2003Attachment IconQuyết định ban hành quy định khai thác gỗ rừng tự nhiên làm nhà ở cho đồng bào dân tộc ít người.
49/2003/QĐ-UB16/09/2003Attachment IconQuyết định ban hành "Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục Quảng Bình từ năm 2003 đến 2005 và 2010"
48/2003/QĐ-UB15/09/2003Attachment IconVề việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật tỉnh
47/2003/QĐ-UB15/09/2003Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
46/2003/QĐ-UB12/09/2003Attachment IconVề việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch khu Công nghiệp cảng biển Hòn La
45/2003/QĐ-UB12/09/2003Về việc thành lập và cử thành viên tham gia ban chỉ đạo dồn điền đổi thửa
44/2003/QĐ-UB12/09/2003Attachment IconVề việc căn cứ thành viên tham gia Ban An toàn giao thông tỉnh
43/2003/QĐ-UB12/09/2003Attachment IconVề việc cho phép tách Hội Dược học Quảng Bình khỏi Hội Y Dược học tỉnh
36/2003/CT-UB12/09/2003Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
42/2003/QĐ-UB11/09/2003Attachment IconVề việc ban hành Quy chế quản lý công nghệ tỉnh Quảng Bình
41/2003/QĐ-UB11/09/2003Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo các chương trình phối hợp xây dựng và bảo vệ khu vực biên giới
40/2003/QĐ-UB11/09/2003Attachment IconVề việc phê duyệt đề án kiên cố hoá trường, lớp học tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)