CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Hide details for 20022002
Show details for 12/200212/2002
Show details for 11/200211/2002
Show details for 10/200210/2002
Show details for 9/20029/2002
Show details for 8/20028/2002
Show details for 7/20027/2002
Hide details for 6/20026/2002
50/2002/QĐ-UB27/06/2002Attachment IconQuyết định ban hành kế hoạch, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các Doanh nghiệp.
25/2002/CT-UB27/06/2002Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thực hiện quyết định 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra việc đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai.
49/2002/QĐ-UB26/06/2002Attachment IconQuyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Tư pháp.
48/2002/QĐ-UB14/06/2002Attachment IconQuyết định Quy định mức tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
47/2002/QĐ-UB14/06/2002Attachment IconQuyết định thành lập Chi cục phát triển lâm nghiệp.
46/2002/QĐ-UB14/06/2002Attachment IconQuyết định Ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Thuỷ sản tỉnh Quảng Bình.
24/2002/CT-UB13/06/2002Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện Nghị định 92/2001/NĐ - CP của Chính phủ.
45/2002/QĐ-UB11/06/2002Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2001 - 2005.
Show details for 5/20025/2002


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)