CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 8/20138/2013
20/ 2013/QĐ-UBND27/08/2013Attachment IconQuyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
19/2013/QĐ-UBND19/08/2013Attachment Icon Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình
1983/QĐ-UBND19/08/2013Attachment IconQuyết định Về việc ban hành Kế hoạch thu hút nhân tài năm 2013
18/2013/QĐ-UBND02/08/2013Attachment Icon Quyết định Ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới giai đoạn 2013-2015 tỉnh Quảng Bình
17/2013/QĐ-UBND02/08/2013Attachment Icon Quyết định Về việc quy định mới, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí và bãi bỏ các khoản đóng góp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Hide details for 7/20137/2013
16/2013/QĐ-UBND31/07/2013Attachment Icon Quyết định Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình
816/KH-UBND30/07/2013Attachment Icon Kế hoạch Thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khoẻ nhân dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2015
15/2013/QĐ-UBND29/07/2013Attachment Icon Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Bình
66/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconNghị quyết số 66/2013/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
65/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconNghị quyết số 65/2013/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh Xác nhận kết quả lấy phiếu tín hiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI bầu.
64/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconNghị quyết số 64/2013/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (lần thứ nhất).
63/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconNghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định mới, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí và bãi bỏ các khoản đóng góp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
62/2013/NQ-HĐND18/07/2013Attachment IconNghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.
10/CT-UBND17/07/2013Attachment IconChỉ thị Về việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
9/CT-UBND05/07/2013Attachment IconChỉ thị Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2014
Hide details for 6/20136/2013
14/2013/QĐ-UBND26/06/2013Attachment IconQuyết định Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
668/UBND-VX21/06/2013Attachment Icon Công văn về việc chấn chỉnh công tác liên kết đào tạo
1411/QĐ-UBND21/06/2013Attachment IconQuyết định Ban hành Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 của tỉnh Quảng Bình
13/2013/QĐ-UBND13/06/2013Attachment IconQuyết định Quy định mức thu thuỷ lợi phí, phí dịch vụ lấy nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
12/2013/QĐ-UBND06/06/2013Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình
7/CT-UBND05/06/2013Attachment IconChỉ thị Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013
Hide details for 5/20135/2013
11/2013/QĐ-UBND09/05/2013Attachment IconQuyết định Về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng,tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10/ 2013/QĐ-UBND08/05/2013Attachment Icon Quyết định Ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9/2013/QĐ-UBND06/05/2013Attachment Icon Quyết định Ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8/2013/QĐ-UBND06/05/2013Attachment IconQuyết định Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2013 - 2015
Show details for 3/20133/2013


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)