CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 4/20144/2014
Show details for 2/20142/2014
Show details for 1/20141/2014
Show details for 20132013
Hide details for 20122012
Show details for 12/201212/2012
Show details for 11/201211/2012
Show details for 10/201210/2012
Hide details for 9/20129/2012
29/2012/QĐ-UBND24/09/2012Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế quản lý chất thải rắn tại các đô thị và các cụm dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
28/2012/QĐ-UBND21/09/2012Attachment IconQuyết định Về việc điều chỉnh diện tích, toạ độ mỏ sét gạch ngói Cồn Cùng, xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ tại Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình
27/2012/QĐ-UBND20/09/2012Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thoát nước tại các đô thị và các cụm dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
21/CT-CTUBND17/09/2012Attachment IconChỉ thị Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
2150/QĐ-CT14/09/2012Attachment Icon Quyết định Về việc ban hành Quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2140/QĐ-CT13/09/2012Attachment IconQuyết định Về việc bãi bỏ nội dung công bố một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thông tin và truyền thông áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
26/2012/QĐ-UBND12/09/2012Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
25/2012/QĐ-UBND06/09/2012Attachment IconQuyết định Quy định về nội dung chi, mức chi và kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2072/QĐ-CT05/09/2012Attachment IconQuyết định Về việc phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Phạm vi tỉnh Quảng Bình)
16/CT-CT04/09/2012Attachment IconChỉ thị Về việc tiêm phòng bắt buộc văcxin cho đàn gia súc, gia cầm
Show details for 8/20128/2012
Show details for 7/20127/2012
Show details for 6/20126/2012
Show details for 5/20125/2012
Show details for 4/20124/2012
Show details for 3/20123/2012
Show details for 2/20122/2012
Show details for 1/20121/2012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)