CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 4/20144/2014
Hide details for 2/20142/2014
3/2014/QĐ-UBND24/02/2014Attachment IconQuyết định Ban hành Bảng giá các loại cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2/2014/QĐ-UBND14/02/2014Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình
Show details for 1/20141/2014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Hide details for 20082008
Show details for 12/200812/2008
Show details for 11/200811/2008
Show details for 10/200810/2008
Show details for 9/20089/2008
Show details for 8/20088/2008
Show details for 7/20087/2008
Show details for 6/20086/2008
Show details for 5/20085/2008
Show details for 4/20084/2008
Hide details for 3/20083/2008
556/QĐ-UBND27/03/2008Attachment IconQuyết định về việc giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2007.
532/QĐ-UBND25/03/2008Attachment IconQuyết định về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện của tỉnh Quảng Bình.
531/QĐ-UBND25/03/2008Attachment IconQuyết định về việc giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Quảng Bình, chuyển các chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Ủy ban này sang các Sở có liên quan thực hiện.
530/QĐ-UBND25/03/2008Attachment IconQuyết định về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa - Thông tin.
529/QĐ-UBND25/03/2008Attachment IconQuyết định về việc hợp nhất Sở Thể dục Thể thao với Sở Văn hóa - Thông tin và tiếp nhận chức năng và tổ chức về Du lịch từ Sở Thương mại và Du lịch; tiếp nhận chức năng và tổ chức về Gia đình từ Ủy ban Dân số - Gia đình và trẻ em tỉnh thành Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
528/QĐ-UBND25/03/2008Attachment IconQuyết định về việc hợp nhất Sở Thủy sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình.
527/QĐ-UBND25/03/2008Attachment IconQuyết định về việc hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Công thương; Chuyển chức năng và tổ chức về Du lịch của Sở Thương mại và Du lịch vào Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
526/QĐ-UBND25/03/2008Attachment IconQuyết định về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh vào Sở Nội vụ; Chuyển chức năng quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ Nhà nước và Trung tâm Lưu trữ từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Nội vụ.
9/CT-UBND24/03/2008Attachment IconChỉ thị về việc triển khai điều tra doanh nghiệp và điều tra thu thập thông tin lập bản cân đối liên ngành, biên soạn hệ số chi phí trung gian.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)