CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 20132013
Hide details for 12/201312/2013
28/2013/QĐ-UBND27/12/2013Attachment IconQuyết định Về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020
27/2013/QĐ-UBND23/12/2013Attachment IconQuyết định Về việc quy định giá các loại đất và phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014
26/2013/QĐ-UBND18/12/2013Attachment IconQuyết định V/v Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thành phố và các doanh nghiệp
77/2013/NQ-HĐND12/12/2013Attachment IconNghị quyết Về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014
76/2013/NQ-HĐND12/12/2013Attachment IconNghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
75/2013/NQ-HĐND12/12/2013Attachment IconNghị quyết Về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Quảng Bình
74/2013/NQ-HĐND12/12/2013Attachment IconNghị quyết Về việc đặt tên đường mang tên Võ Nguyên Giáp tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
73/2013/NQ-HĐND12/12/2013Attachment IconNghị quyết Về việc điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020
72/2013/NQ-HĐND12/12/2013Attachment IconNghị quyết Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014
71/2013/NQ-HĐND 12/12/2013Attachment IconNghị quyết Về phân bổ vốn đầu tư phát triển của tỉnh Quảng Bình năm 2014
70/2013/NQ-HĐND12/12/2013Attachment IconNghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2012
69/2013/NQ-HĐND12/12/2013Attachment IconNghị quyết Về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014
79/NQ-HĐND11/12/2013Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016
78/NQ-HĐND11/12/2013Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
25/2013/QĐ-UBND03/12/2013Attachment Icon Quyết định Ban hành Quy định các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghi
Hide details for 11/201311/2013
2935/QĐ-UBND25/11/2013Attachment IconQuyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch sản xuất Nông lâm ngư nghiệp và bố trí dân cư huyện Minh Hóa giai đoạn 2012 - 2020
2865/QĐ-UBND18/11/2013Attachment IconQuyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030
2818/QĐ-UBND12/11/2013Attachment Icon Quyết định Về việc cấp phát miễn phí Công báo tỉnh Quảng Bình
14/CT-UBND12/11/2013Attachment IconChỉ thị Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014
2768/QĐ-UBND05/11/2013Attachment IconQuyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Minh Hóa đến năm 2020
Hide details for 10/201310/2013
2687/QĐ-UBND30/10/2013Attachment IconQuyết định V/v phê duyệt Kế hoạch triển khai “Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2020”
24/2013/QĐ-UBND28/10/2013Attachment IconQuyết định Ban hành quy định đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2619/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconQuyết định Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Lệ Thủy
2616/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconQuyết định Về việc phê duyệt kế hoạch hành động tăng cường công tác thực thi pháp luật bảo vệ rừng và quản lý động vật hoang dã khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2015
23/2013/QĐ-UBND25/10/2013Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1234/KH-UBND25/10/2013Attachment IconKế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)