CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Hide details for 20102010
Show details for 12/201012/2010
Show details for 11/201011/2010
Show details for 10/201010/2010
Show details for 9/20109/2010
Show details for 8/20108/2010
Hide details for 7/20107/2010
1810/QĐ-UBND30/07/2010Attachment IconQuyết định Về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND huyện
13/CT-UBND22/07/2010Attachment IconChỉ thị Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết
12/CT-UBND16/07/2010Attachment IconChỉ thị Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch tai xanh ở lợn
11/CT-UBND14/07/2010Attachment IconChỉ thị Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011
10/CT-UBND13/07/2010Attachment IconChỉ thị Về việc chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh
7/2010/QĐ-UBND12/07/2010Attachment IconQuyết định Về tổ chức, tên gọi, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Quảng Bình
145/2010/NQ-HĐND09/07/2010Attachment IconNghị quyết Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
144/2010/NQ-HĐND09/07/2010Attachment IconNghị quyết Về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện
143/2010/NQ-HĐND09/07/2010Attachment IconNghị quyết V/v chuyển đổi các trường trung học phổ thông (THPT) và mầm non bán công sang công lập, công lập tự chủ tài chính
142/2010/NQ-HĐND09/07/2010Attachment IconNghị quyết V/v điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu xã hội hóa giáo dục và đào tạo
tại Nghị quyết số 52/2006/NQ - HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 8
141/2010/NQ-HĐND 09/07/2010Attachment IconNghị quyết Về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình
140/NQ-HĐND 08/07/2010Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004 - 2011
139/NQ-HĐND08/07/2010Attachment IconNghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Nhiệm kỳ 2004 - 2011
Show details for 6/20106/2010
Show details for 5/20105/2010
Show details for 4/20104/2010
Show details for 3/20103/2010
Show details for 2/20102/2010
Show details for 1/20101/2010
Show details for 20092009
Show details for 20082008


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)