CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Hide details for 20062006
Show details for 12/200612/2006
Show details for 11/200611/2006
Show details for 10/200610/2006
Show details for 9/20069/2006
Show details for 8/20068/2006
Hide details for 7/20067/2006
54/2006/NQ-HĐND21/07/2006Attachment IconNghị quyết Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2006
53/2006/NQ-HĐND21/07/2006Attachment IconNghị quyết về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2006
52/2006/NQ-HĐND21/07/2006Attachment IconNghị quyết về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình
giai đoạn 2006-2010
51/2006/NQ-HĐND21/07/2006Attachment IconNghị quyết về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh
50/NQ-HĐND21/07/2006Attachment IconNghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004-2009
49/NQ-HĐND21/07/2006Attachment IconNghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2004-2009
48/2006/NQ-HĐND20/07/2006Attachment IconNghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001-2010, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2006-2010 đối với đất an ninh, đất hoạt động khoáng sản
47/2006/NQ-HĐND20/07/2006Attachment IconNghị quyết về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015
46/2006/NQ-HĐND20/07/2006Attachment IconNghị quyết về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương
giai đoạn 2007-2010 tỉnh Quảng Bình
45/2006/NQ-HĐND20/07/2006Attachment IconNghị quyết về việc quy định thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
23/2006/CT-UBND06/07/2006Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường quản lý và đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.
22/2006/CT-UBND05/07/2006Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.
32/2006/QĐ-UBND04/07/2006Attachment IconQuyết định ban hành đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
21/2006/CT-UBND03/07/2006Attachment IconChỉ thị về việc nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng.
Show details for 6/20066/2006
Show details for 5/20065/2006
Show details for 4/20064/2006


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)