CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Hide details for 20002000
Show details for 12/200012/2000
Hide details for 11/200011/2000
32/2000/QĐ-UB24/11/2000Attachment IconQuyết định ban hành quy định đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn Khen thưởng hoàn thành và vượt mức nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước hàng năm.
45/2000/CT-UB23/11/2000Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.
44/2000/CT-UB21/11/2000Attachment IconChỉ thị về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2001.
43/2000/CT-UB20/11/2000Attachment IconChỉ thị về việc triển khai thực hiện Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước.
2791/QĐ-UB20/11/2000Attachment IconQuyết định quy định tạm thời mức giá tiêm Vacxin, sinh phẩm dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
42/2000/CT-UB17/11/2000Attachment IconChỉ thị về việc điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2000.
31/2000/QĐ-UB16/11/2000Attachment IconQuyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -Xã hội huyện Minh Hoá thời kỳ 2001 -2010.
30/2000/QĐ-UB16/11/2000Attachment IconQuyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuyên Hoá thời kỳ 2001-2010.
29/2000/QĐ-UB10/11/2000Attachment IconQuyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.
2625/QĐ-UB10/11/2000Attachment IconQuyết định việc giải quyết một số chính sách đối với giáo viên.
2617/QĐ-UB09/11/2000Attachment IconQuyết định giao bổ sung biên chế - tiền lương cho Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc & Miền núi và các huyện, thị xã quản lý.
41/2000/CT-UB07/11/2000Attachment IconChỉ thị về việc đẩy mạnh giao nhận lưới điện Trung áp nông thôn.
28/2000/QĐ-UB03/11/2000Attachment IconQuyết định phân định tuyến địa giới hành chính tranh chấp giữa xã Hải Trạch với xã Phú trạch và xã Thanh Trạch thuộc huyện Bố Trạch.
40/2000/CT-UB01/11/2000Attachment IconChỉ thị về triển khai đề án củng cố, chấn chỉnh hoạt động 8 Quỹ tính dụng nhân dân cơ sở yếu, kém và Quỹ tín dụng khu vực.
2511/QĐ-UB01/11/2000Attachment IconQuyết định quy định giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)