CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 4/20124/2012
Show details for 3/20123/2012
Show details for 2/20122/2012
Show details for 1/20121/2012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Hide details for 20082008
Hide details for 12/200812/2008
33/2008/QĐ-UBND31/12/2008Attachment IconQuyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình.
32/2008/QĐ-UBND30/12/2008Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.
31/CT-UBND30/12/2008Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi.
31/2008/QĐ-UBND30/12/2008Attachment IconQuyết định Quy định mức hỗ trợ, cơ chế quản lý và sử dụng vốn thực hiện chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 12/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
3449/QĐ-UBND26/12/2008Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Danh mục tuyển chọn và giao trực tiếp các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2009.
30/2008/QĐ-UBND24/12/2008Attachment IconQuyết định về việc quy định mức thu một số loại phí, lệ phí mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
29/2008/QĐ-UBND24/12/2008Attachment IconQuyết định về việc sử dụng kết dư ngân sách tỉnh năm 2007.
28/2008/QĐ-UBND24/12/2008Attachment IconQuyết định về việc quy định giá các loại đất năm 2009 và nguyên tắc phân loại đường, vị trí, khu vực đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
27/2008/QĐ-UBND24/12/2008Attachment IconQuyết định về việc sửa đổi Biểu đơn giá cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
26/2008/QĐ-UBND22/12/2008Attachment IconQuyết định về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2009 cho ngân sách địa phương các huyện, thành phố.
25/2008/QĐ-UBND22/12/2008Attachment IconQuyết định về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2009 cho các doanh nghiệp, các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh.
24/2008/QĐ-UBND22/12/2008Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 (phần cát, sỏi lòng sông).
3382/QĐ-UBND19/12/2008Attachment IconQuyết định về việc công bố hết dịch lở mồm long móng gia súc.
30/CT-UBND19/12/2008Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đấy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.
23/2008/QĐ-UBND19/12/2008Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình.
3355/QĐ-UBND18/12/2008Attachment IconQuyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử.
3354/QĐ-UBND18/12/2008Attachment IconQuyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử.
3324/QĐ-UBND17/12/2008Attachment IconQuyết định về việc Thành lập Trung tâm điều dưỡng luân phiên người có công tỉnh Quảng Bình.
22/2008/QĐ-UBND17/12/2008Attachment IconQuyết định về việc quy định hoạt động đo đạc và bản đồ.
3297/QĐ-UBND16/12/2008Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Đề án Phát triển trường Trung cấp Y tế Quảng Bình giai đoạn 2008 - 2012.
3284/QĐ-UBND15/12/2008Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)