CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 4/20124/2012
Show details for 3/20123/2012
Hide details for 2/20122/2012
354/QĐ-UBND24/02/2012Attachment IconQuyết định Phê duyệt Quy hoạch karaoke, vũ trường giai đoạn 2011-2015
2/2012/QĐ-UBND20/02/2012Attachment IconQuyết định Ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Show details for 1/20121/2012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Hide details for 20082008
Show details for 12/200812/2008
Show details for 11/200811/2008
Show details for 10/200810/2008
Show details for 9/20089/2008
Show details for 8/20088/2008
Show details for 7/20087/2008
Show details for 6/20086/2008
Show details for 5/20085/2008
Show details for 4/20084/2008
Show details for 3/20083/2008
Hide details for 2/20082/2008
351/QĐ-UBND26/02/2008Attachment IconQuyết định ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ và Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 10/9/2007 của Tỉnh ủy Quảng Bình về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
335/QĐ-UBND21/02/2008Attachment IconQuyết định phê duyệt Danh mục tuyển chọn và giao trực tiếp các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2008.
6/CT-UBND18/02/2008Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008).
5/CT-UBND15/02/2008Attachment IconChỉ thị về việc tổng kết Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, Pháp lệnh Dân quân tự vệ.
245/QĐ-UBND01/02/2008Attachment IconQuyết định về việc đính chính Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 30/5/2007 và Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 30/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
244/QĐ-UBND01/02/2008Attachment IconQuyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, tài chính, tổ chức bộ máy,văn hóa - xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/2006 đến ngày 30/6/2007 đã hết hiệu lực.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)