CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 4/20124/2012
Show details for 3/20123/2012
Show details for 2/20122/2012
Hide details for 1/20121/2012
1/2012/QĐ-UBND18/01/2012Attachment IconQuyết định Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
89/QĐ-UBND16/01/2012Attachment IconQuyết định V/v Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
56/QĐ-UBND11/01/2012Attachment IconQuyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
37/QĐ-UBND06/01/2012Attachment IconQuyết định Phê duyệt Đề án tăng cường tính hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Hide details for 20082008
Show details for 12/200812/2008
Show details for 11/200811/2008
Show details for 10/200810/2008
Show details for 9/20089/2008
Show details for 8/20088/2008
Show details for 7/20087/2008
Show details for 6/20086/2008
Show details for 5/20085/2008
Show details for 4/20084/2008
Show details for 3/20083/2008
Show details for 2/20082/2008
Hide details for 1/20081/2008
169/QĐ-UBND25/01/2008Attachment IconQuyết định về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2008.
166/QĐ-UBND25/01/2008Attachment IconQuyết định phê duyệt Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn”
139/QĐ-UBND23/01/2008Attachment IconQuyết định về việc ban hành Chương trình xây dựng Văn bản Quy phạm pháp luật (Quyết định, Chỉ thị) năm 2008.
4/CT-UBND16/01/2008Attachment IconChỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008.
3/CT-UBND16/01/2008Attachment IconChỉ thị về việc tăng cường biện pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2/2008/QĐ-UBND16/01/2008Attachment IconQuyết định về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)