CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 4/20124/2012
Show details for 3/20123/2012
Show details for 2/20122/2012
Show details for 1/20121/2012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Hide details for 20042004
Show details for 12/200412/2004
Show details for 11/200411/2004
Show details for 10/200410/2004
Hide details for 9/20049/2004
67/2004/QĐ-UB30/09/2004Attachment IconQuyết dịnh ban hành Quy chế hoạt động và nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện Chỉ thị 01/2004/CT-TTg ngày 02/1/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô.
66/2004/QĐ-UB27/09/2004Attachment IconQuyết định về việc xếp hạng di tích.
65/2004/QĐ-UB27/09/2004Attachment IconQuyết dịnh phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “một cửa” của Sở Thể dục Thể thao.
64/2004/QĐ-UB25/09/2004Attachment IconQuyết định chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty tư vấn xây dựng thuỷ lợi Quảng Bình thành công ty cổ phần tư vấn xây dựng thuỷ lợi Quảng Bình.
63/2004/QĐ-UB20/09/2004Attachment IconQuyết định quy định tạm thời một số điểm về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình.
62/2004/QĐ-UB20/09/2004Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.
61/2004/QĐ-UB17/09/2004Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “một cửa” của Sở Tài chính.
60/2004/QĐ-UB17/09/2004Attachment IconQuyết định phê huyệt Đề án thực hiện cơ chế "Một cửa" của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
59/2004/QĐ-UB17/09/2004Attachment IconQuyết định phê huyệt Đề án thực hiện cơ chế "Một cửa" của Sở Thương mại và Du lịch.
58/2004/QĐ-UB17/09/2004Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế "một cửa" của Sở Giao thông - Vận tải.
57/2004/QĐ-UB17/09/2004Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế "Một cửa" của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.
56/2004/QĐ-UB14/09/2004Attachment IconQuyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,tổ chức, bộ máy và biên chế của Văn phòng UBND tỉnh.
55/2004/QĐ-UB13/09/2004Attachment IconQuyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ.
54/2004/QĐ-UB09/09/2004Attachment IconQuyết định chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty sách & Thiết bị trường học Quảng Bình thành Công ty Cổ phần Sách & Thiết bị trường học Quảng Bình.


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)