CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 4/20124/2012
Show details for 3/20123/2012
Show details for 2/20122/2012
Show details for 1/20121/2012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Hide details for 20012001
Hide details for 12/200112/2001
45/2001/QĐ-UB29/12/2001Attachment IconQuyết định tiếp nhận Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới trực thuộc Bộ Y tế Về Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quản lý.
44/2001/QĐ-UB26/12/2001Attachment IconQuyết định ban hành quy định (tạm thời) về việc quản lý xe vận tải nhỏ hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
38/2001/CT-UB25/12/2001Attachment IconChỉ thị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 406/TTg và Nghị quyết số 05 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo.
43/2001/QĐ-UB19/12/2001Attachment IconQuyết định thành lập Ban chỉ đạo Chương trình nuôi và chế biến Thuỷ sản xuất khẩu của tỉnh.
37/2001/CT-UB18/12/2001Attachment IconChỉ thị về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2002.
42/2001/QĐ-UB13/12/2001Attachment IconQuyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2001 – 2005.
41/2001/QĐ-UB13/12/2001Attachment IconQuyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Thuỷ sản tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2001 - 2005.
36/2001/CT-UB13/12/2001Attachment IconChỉ thị về việc phát động phong trào trồng cây trong toàn tỉnh.
40/2001/QĐ-UB10/12/2001Attachment Iconban hành quy định một số cơ chế chính sách hỗ trợ,
khuyến khích phát triển xuất khẩu – phát triển du lịch giai đoạn 2001-2005
39/2001/QĐ-UB10/12/2001Attachment IconQuyết định ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi và chế biến thuỷ sản xuất khẩu thời kỳ 2001 - 2005.
38/2001/QĐ-UB07/12/2001Attachment IconQuyết định ban hành Quy định một số cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất Công nghiệp - TTCN và ngành nghề nông thôn.
35/2001/CT-UB06/12/2001Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng.
34/2001/CT-UB05/12/2001Attachment IconChỉ thị về việc tập trung thực hiện một số biện pháp cấp bách nhằm hạn chế tai nạn giao thông.
Show details for 11/200111/2001


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)