CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 3/20113/2011
Show details for 2/20112/2011
Show details for 1/20111/2011
Show details for 20102010
Hide details for 20092009
Show details for 12/200912/2009
Show details for 11/200911/2009
Show details for 10/200910/2009
Show details for 9/20099/2009
Hide details for 8/20098/2009
2316/QĐ-UBND31/08/2009Attachment IconQuyết định về việc thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Bình
2314/QĐ-UBND31/08/2009Attachment IconQuyết định về việc giao định suất hưởng phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh
2209/QĐ-UBND20/08/2009Attachment IconQuyết định Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
2208/QĐ-UBND20/08/2009Attachment IconQuyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình
2207/QĐ-UBND20/08/2009Attachment IconQuyết định Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
2206/QĐ-UBND20/08/2009Attachment IconQuyết định Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2205/QĐ-UBND20/08/2009Attachment IconQuyết định Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
2202/QĐ-UBND20/08/2009Attachment IconQuyết định Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình
2201/QĐ-UBND20/08/2009Attachment IconQuyết định Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Quảng Bình
2200/QĐ-UBND20/08/2009Attachment IconQuyết định Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình
2199/QĐ-UBND20/08/2009Attachment IconQuyết định Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
2198/QĐ-UBND20/08/2009Attachment IconQuyết định Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình
2197/QĐ-UBND20/08/2009Attachment IconQuyết định Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình
2196/QĐ-UBND20/08/2009Attachment IconQuyết định Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình
2195/QĐ-UBND20/08/2009Attachment IconQuyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
2173/QĐ-UBND20/08/2009Attachment IconQuyết định về việc cấp bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia.
2168/QĐ-UBND20/08/2009Attachment IconQuyết định Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
2163/QĐ-UBND19/08/2009Attachment IconQuyết định Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
2162/QĐ-UBND19/08/2009Attachment IconQuyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình
2154/QĐ-UBND19/08/2009Attachment IconQuyết định Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)