CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 3/20113/2011
Show details for 2/20112/2011
Show details for 1/20111/2011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Hide details for 20082008
Show details for 12/200812/2008
Show details for 11/200811/2008
Show details for 10/200810/2008
Show details for 9/20089/2008
Hide details for 8/20088/2008
11/2008/QĐ-UBND29/08/2008Attachment IconQuyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2075/QĐ-UBND27/08/2008Attachment IconQuyết định về việc công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống.
21/CT-UBND26/08/2008Attachment IconChỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009.
10/2008/QĐ-UBND22/08/2008Attachment IconQuyết định về việc Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
9/2008/QĐ-UBND21/08/2008Attachment IconQuyết định phân cấp giấy phép xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
20/CT-UBND21/08/2008Attachment IconChỉ thị về tăng cường đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
1973/QĐ-UBND13/08/2008Attachment IconQuyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
1963/QĐ-UBND12/08/2008Attachment IconQuyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường công tác quốc phòng - an ninh các xã biên giới.
1961/QĐ-UBND12/08/2008Attachment IconQuyết định Kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
1904/QĐ-UBND06/08/2008Attachment IconQuyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thành phố Đồng Hới đến năm 2015.
1903/QĐ-UBND06/08/2008Attachment IconQuyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa Nhiệm kỳ 2004 - 2011.
1731/UBND-NC06/08/2008Attachment IconThông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009.
1901/QĐ-UBND05/08/2008Attachment IconQuyết định ban hành Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai tỉnh Quảng Bình.
Show details for 7/20087/2008
Show details for 6/20086/2008
Show details for 5/20085/2008
Show details for 4/20084/2008
Show details for 3/20083/2008
Show details for 2/20082/2008


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)