CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Hide details for 6/20116/2011
1461/QĐ-UBND23/06/2011Attachment IconQuyết định Ban hành Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,hàng hoá của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020
7/2011/QĐ-UBND17/06/2011Attachment IconQuyết định Về việc bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình về công tác thanh niên
9/NQ-HĐND16/06/2011Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
8/NQ-HĐND16/06/2011Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
7/NQ-HĐND16/06/2011Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
6/NQ-HĐND16/06/2011Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
5/NQ-HĐND16/06/2011Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
4/NQ-HĐND16/06/2011Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
3/NQ-HĐND16/06/2011Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
2/NQ-HĐND16/06/2011Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
1/NQ-HĐND16/06/2011Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016
1381/QĐ-UBND16/06/2011Attachment IconQuyết định V/v ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại các xã có đê trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
11/NQ-HĐND16/06/2011Attachment IconNghị quyết Kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI,nhiệm kỳ 2011 - 2016
10/NQ-HĐND16/06/2011Attachment IconNghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016
8/2011/CT - UBND03/06/2011Attachment IconChỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước
đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Show details for 5/20115/2011
Show details for 4/20114/2011
Show details for 3/20113/2011
Show details for 2/20112/2011
Show details for 1/20111/2011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Hide details for 20052005
Show details for 12/200512/2005
Show details for 11/200511/2005
Show details for 10/200510/2005


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)