CSDL Văn bản QPPL Tỉnh Quảng Bình
  Toàn bộ văn bản Người sử dụng: Khách truy cập
...:: Giới thiệu ::...
...:: Hướng dẫn sử dụng ::...
...:: Hỏi đáp thông dụng ::...

... : : CSDL Văn bản qui phạm pháp luật tỉnh Quảng Bình ... :: ... Kho dữ liệu phục vụ tra cứu văn bản pháp luật của tỉnh từ năm 1989 đến nay ... :: ... Các văn bản mới được cập nhật liên tục trong ngày : : ....


Trang truoc  Trang sau  Mo rong nhom  Thu nho nhom  -----Số/Kí hiệu-----NgàyTrích yếu
Show details for 6/20116/2011
Show details for 5/20115/2011
Show details for 4/20114/2011
Show details for 3/20113/2011
Show details for 2/20112/2011
Show details for 1/20111/2011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Hide details for 20042004
Show details for 12/200412/2004
Show details for 11/200411/2004
Hide details for 10/200410/2004
76/2004/QĐ-UB27/10/2004Attachment IconQuyết định ban hành quy định quản lý, sử dụng vật tư, máy móc thiết bị, phương tiện dự trữ phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.
75/2004/QĐ-UB27/10/2004Attachment IconQuyết định kiện toàn Ban Dân tộc - Miền núi và Tôn giáo tỉnh Quảng Bình thành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình.
74/2004/QĐ-UB25/10/2004Attachment IconQuyết định ban hành Quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
25/a2004/CT-UB12/10/2004Attachment IconChỉ thị về việc Xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2006 - 2010.
73/2004/QĐ-UB11/10/2004Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình.
72/2004/QĐ-UB11/10/2004Attachment IconQuyết định ban hành quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức, bộ máy; biên chế của Sở Tài chính.
71/2004/QĐ-UB04/10/2004Attachment IconQuyết định phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính khám chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.
70/2004/QĐ-UB04/10/2004Attachment IconQuyết định phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “một cửa” của Sở Thuỷ sản.
69/2004/QĐ-UB04/10/2004Attachment IconQuyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống tham nhũng tỉnh Quảng Bình.
68/2004/QĐ-UB01/10/2004Attachment IconQuyết dịnh điều chỉnh và quy định mới các mức phí và lệ phí để áp dụng và thực hiện trên địa bàn tỉnh.
Show details for 9/20049/2004
Show details for 8/20048/2004
Show details for 7/20047/2004
Show details for 6/20046/2004


Trang truoc

Trang sau

Mo rong nhom

Thu nho nhom


Trang trước

Trang sau

Mở rộng nhóm

Thu hẹp nhóm


© 2007 Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới - Quảng Bình, Tel: 052.821729, Email: trungtamtinhoc@quangbinh.gov.vn
(Xem tốt nhất ở độ phân giải màn hình 1024 x 768 pixels)